Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
 Vũ Thu Minh (150 )
Kẻ Sỹ mà cứ ở yên thì không thể gọi là kẻ Sỹ - Khổng Tử /
  Đã đăng    Thông tin 
Đăng lúc 16:53 21/01/18
155 phản hồi
Nậm đồng Cổ - Chóe đồng Cổ giao lưu / Nậm đồng Cổ - Chóe đồng Cổ giao lưu /

Đăng lúc 16:53 21/01/18
155 phản hồi
Đăng lúc 17:14 14/11/17
214 phản hồi
Mấy đồ giao lưu cùng các Bác / Mấy đồ giao lưu cùng các Bác /

Đăng lúc 17:14 14/11/17
214 phản hồi
Đăng lúc 10:00 14/01/18
149 phản hồi
Mấy món đồ Ta - giao lưu cùng các Bác / Mấy món đồ Ta - giao lưu cùng các Bác /

Đăng lúc 10:00 14/01/18
149 phản hồi
Đăng lúc 21:00 21/07/18
24 phản hồi
Loại này gọi là gì các Bác ơi ?/ Loại này gọi là gì các Bác ơi ?/

Đăng lúc 21:00 21/07/18
24 phản hồi
Đăng lúc 22:20 27/09/17
239 phản hồi
Đồ Bát tràng - kính phố / Đồ Bát tràng - kính phố /

Đăng lúc 22:20 27/09/17
239 phản hồi
Đăng lúc 10:53 15/11/17
208 phản hồi
Mấy món giao lưu cùng phố / Mấy món giao lưu cùng phố /

Đăng lúc 10:53 15/11/17
208 phản hồi
Đăng lúc 21:48 15/12/17
179 phản hồi
Khay trái đào và bộ tứ quý khảm trai / Khay trái đào và bộ tứ quý khảm trai /

Đăng lúc 21:48 15/12/17
179 phản hồi