Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 15:35 09/04/19
1 phản hồi
bình dáng đùi dế vẽ mai điểu= 300k bao ship bình dáng đùi dế vẽ mai điểu= 300k bao ship

Đăng lúc 15:35 09/04/19
1 phản hồi
Đăng lúc 09:14 24/05/19
nậm cổ= 550k bao ship nậm cổ= 550k bao ship

Đăng lúc 09:14 24/05/19
Đăng lúc 08:51 24/05/19
tiểu cảnh cổ = 400k bao ship tiểu cảnh cổ = 400k bao ship

Đăng lúc 08:51 24/05/19
Đăng lúc 08:52 23/05/19
bát phượng thư bát phượng thư

Đăng lúc 08:52 23/05/19
Đăng lúc 08:26 23/05/19
ấm đồng đúc = 900k bao ship ấm đồng đúc = 900k bao ship

Đăng lúc 08:26 23/05/19
Đăng lúc 09:19 22/05/19
chum gốm lê men ngà chum gốm lê men ngà

Đăng lúc 09:19 22/05/19
Đăng lúc 09:14 22/05/19
dĩa hoa hồng dk 30cm dĩa hoa hồng dk 30cm

Đăng lúc 09:14 22/05/19
Đăng lúc 09:11 22/05/19
250k bao ship ống bút 250k bao ship ống bút

Đăng lúc 09:11 22/05/19
Đăng lúc 09:04 22/05/19
hũ tiền cổ hũ tiền cổ

Đăng lúc 09:04 22/05/19
Đăng lúc 08:47 22/05/19
đại bàng đồng= 1tr2 bao ship đại bàng đồng= 1tr2 bao ship

Đăng lúc 08:47 22/05/19
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   6   7   8   9   Sau