Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
 lê đình thuận (16 )
!!!!!!!!!!!!!!!
  Đã đăng    Thông tin 
Đăng lúc 07:09 14/10/19
3 phản hồi
Hũ kính phố! Hũ kính phố!

Đăng lúc 07:09 14/10/19
3 phản hồi
Đăng lúc 13:20 12/10/17
95 phản hồi
Bán Kendi đời Nguyên! Bán Kendi đời Nguyên!

Đăng lúc 13:20 12/10/17
95 phản hồi
Đăng lúc 10:13 20/05/19
35 phản hồi
Bán chiếc đồng hồ xưa, ruột 18, võ topal! Bán chiếc đồng hồ xưa, ruột 18, võ topal!

Đăng lúc 10:13 20/05/19
35 phản hồi
Đăng lúc 23:20 25/09/19
10 phản hồi
Giao lưu 1 vòng kỳ nam. Giao lưu 1 vòng kỳ nam.

Đăng lúc 23:20 25/09/19
10 phản hồi
Đăng lúc 08:04 29/08/19
22 phản hồi
Long tuyền 2 cá lặn cũa đời Nguyên! Long tuyền 2 cá lặn cũa đời Nguyên!

Đăng lúc 08:04 29/08/19
22 phản hồi
Đăng lúc 23:09 14/06/19
35 phản hồi
Tú cầu Biên Hoà bụng bự! Tú cầu Biên Hoà bụng bự!

Đăng lúc 23:09 14/06/19
35 phản hồi
Đăng lúc 23:26 03/10/19
9 phản hồi
Kính phố! Kính phố!

Đăng lúc 23:26 03/10/19
9 phản hồi
Đăng lúc 09:42 02/09/19
4 phản hồi
Điêu khắc Trần siêu hiếm mừng quốc khánh! Điêu khắc Trần siêu hiếm mừng quốc khánh!

Đăng lúc 09:42 02/09/19
4 phản hồi
Đăng lúc 23:54 29/09/19
3 phản hồi
Kính ae đồ màu! Kính ae đồ màu!

Đăng lúc 23:54 29/09/19
3 phản hồi
Đăng lúc 13:18 24/09/19
10 phản hồi
Nhà giàu xưa chơi kim loại hiếm! Nhà giàu xưa chơi kim loại hiếm!

Đăng lúc 13:18 24/09/19
10 phản hồi
Đăng lúc 15:42 07/01/19
37 phản hồi
Không biết công dụng đễ làm gì( sừng quý) Không biết công dụng đễ làm gì( sừng quý)

Đăng lúc 15:42 07/01/19
37 phản hồi
Đăng lúc 15:25 06/10/19
2 phản hồi
Miếng sừng tê xưa các cụ dùng đeo cỗ! Miếng sừng tê xưa các cụ dùng đeo cỗ!

Đăng lúc 15:25 06/10/19
2 phản hồi
Đăng lúc 23:51 29/09/19
7 phản hồi
Gạt tàng Biên Hoà trỗ đồng gl Gạt tàng Biên Hoà trỗ đồng gl

Đăng lúc 23:51 29/09/19
7 phản hồi
Đăng lúc 23:48 29/09/19
5 phản hồi
Gl bình Biên Hoà 550k! Gl bình Biên Hoà 550k!

Đăng lúc 23:48 29/09/19
5 phản hồi
Đăng lúc 23:03 14/09/19
10 phản hồi
Đồ yuan vẽ chàm! Đồ yuan vẽ chàm!

Đăng lúc 23:03 14/09/19
10 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   6   7   Sau