Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
 Phạm Anh Bằng (194 )
Hồn xưa đọng mãi muôn đời .
  Đã đăng    Thông tin 
Đăng lúc 17:26 06/06/18
55 phản hồi
Bình vôi - kính phố xem - chơi / Bình vôi - kính phố xem - chơi /

Đăng lúc 17:26 06/06/18
55 phản hồi
Đăng lúc 13:38 03/10/17
255 phản hồi
Ang Tầu - vẽ Bát tiên - kính phố xem - chơi / Ang Tầu - vẽ Bát tiên - kính phố xem - chơi /

Đăng lúc 13:38 03/10/17
255 phản hồi
Đăng lúc 13:43 03/10/17
260 phản hồi
Bình Tầu - vẽ 5 tầng hoa văn rất độc đáo / Bình Tầu - vẽ 5 tầng hoa văn rất độc đáo /

Đăng lúc 13:43 03/10/17
260 phản hồi