Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
  Bác Sỹ Nguyễn xuân Hoàng (13 )
Sưu tầm cổ vật, một niềm đam mê.
  Đã đăng    Thông tin 
Đăng lúc 11:23 14/06/22
4 phản hồi
Nậm rượu xanh trắng Tk 18-19 Nậm rượu xanh trắng Tk 18-19

Đăng lúc 11:23 14/06/22
4 phản hồi
Đăng lúc 16:18 04/07/20
2 phản hồi
Gốm Lý Trần Gốm Lý Trần

Đăng lúc 16:18 04/07/20
2 phản hồi
Đăng lúc 17:59 10/09/19
2 phản hồi
Đôi bát úp in Đôi bát úp in

Đăng lúc 17:59 10/09/19
2 phản hồi
Đăng lúc 16:29 05/04/20
4 phản hồi
Xin ý kiến các cao nhân Xin ý kiến các cao nhân

Đăng lúc 16:29 05/04/20
4 phản hồi
Đăng lúc 15:50 31/01/18
10 phản hồi
Có bi thuốc lào mời các bác Có bi thuốc lào mời các bác

Đăng lúc 15:50 31/01/18
10 phản hồi
Đăng lúc 17:53 10/09/19
2 phản hồi
Điếu bát tràng phượng thư Điếu bát tràng phượng thư

Đăng lúc 17:53 10/09/19
2 phản hồi
Đăng lúc 17:54 10/09/19
4 phản hồi
Bát Minh lành Bát Minh lành

Đăng lúc 17:54 10/09/19
4 phản hồi
Đăng lúc 17:57 10/09/19
1 phản hồi
Bát Thanh Bát Thanh

Đăng lúc 17:57 10/09/19
1 phản hồi
Đăng lúc 22:38 05/08/19
2 phản hồi
Bát ăn bát để Bát ăn bát để

Đăng lúc 22:38 05/08/19
2 phản hồi
Đăng lúc 22:32 05/08/19
4 phản hồi
Điếu voi bát tràng Điếu voi bát tràng

Đăng lúc 22:32 05/08/19
4 phản hồi