Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 08:55 07/01/19
3 phản hồi
Đôn chữ l cao 54cm... Đôn chữ l cao 54cm...

Đăng lúc 08:55 07/01/19
3 phản hồi
Đăng lúc 08:57 18/04/19
Chiêng đồng dk 21cm,,, 280k.. Chiêng đồng dk 21cm,,, 280k..

Đăng lúc 08:57 18/04/19
Đăng lúc 07:17 05/10/17
43 phản hồi
Thau đồng đường kính 37cm, lành tít. Thau đồng đường kính 37cm, lành tít.

Đăng lúc 07:17 05/10/17
43 phản hồi
Đăng lúc 09:17 21/12/18
10 phản hồi
2 đĩa Nhật xưa dk 17cm giá 300k 2 đĩa Nhật xưa dk 17cm giá 300k

Đăng lúc 09:17 21/12/18
10 phản hồi
Đăng lúc 16:51 03/08/18
18 phản hồi
Đôn kê bát bằng gỗ. Dk mặt 8.5cm.giá 25k 1 cái! Đôn kê bát bằng gỗ. Dk mặt 8.5cm.giá 25k 1 cái!

Đăng lúc 16:51 03/08/18
18 phản hồi
Đăng lúc 09:12 17/10/17
11 phản hồi
Bình trà Nhật xưa. Thân lành. Cao 6cm. Bình trà Nhật xưa. Thân lành. Cao 6cm.

Đăng lúc 09:12 17/10/17
11 phản hồi
Đăng lúc 08:37 15/02/19
8 phản hồi
ấm tử sa Tàu dáng thủy bình cao 6.5cm!! ấm tử sa Tàu dáng thủy bình cao 6.5cm!!

Đăng lúc 08:37 15/02/19
8 phản hồi
Đăng lúc 06:25 30/12/17
21 phản hồi
Thủy trì C Minh cao 4.5cm. Dk 5.5cm . Lành tít. Thủy trì C Minh cao 4.5cm. Dk 5.5cm . Lành tít.

Đăng lúc 06:25 30/12/17
21 phản hồi
Đăng lúc 06:22 30/12/17
43 phản hồi
Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg

Đăng lúc 06:22 30/12/17
43 phản hồi
Đăng lúc 09:39 10/04/19
2 phản hồi
Ống hit Chu Đậu cao 8cm,, Ống hit Chu Đậu cao 8cm,,

Đăng lúc 09:39 10/04/19
2 phản hồi
Đăng lúc 08:43 15/02/19
4 phản hồi
Chén Nhật xưa vẽ sen dk 13cm giá 250k 1 cặp.... Chén Nhật xưa vẽ sen dk 13cm giá 250k 1 cặp....

Đăng lúc 08:43 15/02/19
4 phản hồi
Đăng lúc 08:14 22/03/19
2 phản hồi
Đĩa lam xưa dk 12cm..,,300k Đĩa lam xưa dk 12cm..,,300k

Đăng lúc 08:14 22/03/19
2 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   Sau