Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 06:22 30/12/17
48 phản hồi
Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg

Đăng lúc 06:22 30/12/17
48 phản hồi
Đăng lúc 08:14 22/03/19
6 phản hồi
Đĩa lam xưa dk 12cm..,,300k Đĩa lam xưa dk 12cm..,,300k

Đăng lúc 08:14 22/03/19
6 phản hồi
Đăng lúc 19:36 16/10/17
41 phản hồi
Tượng đồng cao 11cm, giá 200k/ 1 cái. Tượng đồng cao 11cm, giá 200k/ 1 cái.

Đăng lúc 19:36 16/10/17
41 phản hồi
Đăng lúc 07:17 05/10/17
50 phản hồi
Thau đồng đường kính 37cm, lành tít. Thau đồng đường kính 37cm, lành tít.

Đăng lúc 07:17 05/10/17
50 phản hồi
Đăng lúc 09:49 22/02/19
3 phản hồi
Tô ngũ sắc xưa vẽ hoa dk 13cm..giá .300k Tô ngũ sắc xưa vẽ hoa dk 13cm..giá .300k

Đăng lúc 09:49 22/02/19
3 phản hồi
Đăng lúc 09:57 01/03/19
8 phản hồi
bình xưa màu lục dk 7cm cao 10cm... bình xưa màu lục dk 7cm cao 10cm...

Đăng lúc 09:57 01/03/19
8 phản hồi
Đăng lúc 09:17 21/12/18
14 phản hồi
2 đĩa Nhật xưa dk 17cm giá 300k 2 đĩa Nhật xưa dk 17cm giá 300k

Đăng lúc 09:17 21/12/18
14 phản hồi
Đăng lúc 08:57 18/04/19
6 phản hồi
Chiêng đồng dk 21cm,,, 280k.. Chiêng đồng dk 21cm,,, 280k..

Đăng lúc 08:57 18/04/19
6 phản hồi
Đăng lúc 12:01 04/03/19
2 phản hồi
Đĩa mai thọ dk 18cm.. 200k Đĩa mai thọ dk 18cm.. 200k

Đăng lúc 12:01 04/03/19
2 phản hồi
Đăng lúc 09:39 10/04/19
7 phản hồi
Ống hit Chu Đậu cao 8cm,, Ống hit Chu Đậu cao 8cm,,

Đăng lúc 09:39 10/04/19
7 phản hồi
Đăng lúc 16:51 03/08/18
23 phản hồi
Đôn kê bát bằng gỗ. Dk mặt 8.5cm.giá 25k 1 cái! Đôn kê bát bằng gỗ. Dk mặt 8.5cm.giá 25k 1 cái!

Đăng lúc 16:51 03/08/18
23 phản hồi
Đăng lúc 17:06 24/10/17
18 phản hồi
Hủ Minh, 4 vấu, lành, cao 9.5cm, đk bụng 9,5cm Hủ Minh, 4 vấu, lành, cao 9.5cm, đk bụng 9,5cm

Đăng lúc 17:06 24/10/17
18 phản hồi
Đăng lúc 19:55 13/10/17
36 phản hồi
Tương nữ thần, Tương nữ thần,

Đăng lúc 19:55 13/10/17
36 phản hồi
Đăng lúc 08:43 15/02/19
8 phản hồi
Chén Nhật xưa vẽ sen dk 13cm giá 250k 1 cặp.... Chén Nhật xưa vẽ sen dk 13cm giá 250k 1 cặp....

Đăng lúc 08:43 15/02/19
8 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   Sau