Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
 Ngọc Hân Công Chúa (44 )
Buồn 5 phút !
  Đã đăng    Thông tin 
Đăng lúc 19:06 11/10/19
1 phản hồi
Da chu..! Da chu..!

Đăng lúc 19:06 11/10/19
1 phản hồi
Đăng lúc 11:36 08/11/18
1 phản hồi
Ghè..! Ghè..!

Đăng lúc 11:36 08/11/18
1 phản hồi
Đăng lúc 17:33 09/10/19
Xem vui..! Xem vui..!

Đăng lúc 17:33 09/10/19
Đăng lúc 12:32 07/10/19
3 phản hồi
Trông như mới..! Trông như mới..!

Đăng lúc 12:32 07/10/19
3 phản hồi
Đăng lúc 21:21 24/05/18
7 phản hồi
Gốm Đường( Tang ). Gốm Đường( Tang ).

Đăng lúc 21:21 24/05/18
7 phản hồi
Đăng lúc 10:39 18/09/19
9 phản hồi
Điếu TỰ ĐỨC..! Điếu TỰ ĐỨC..!

Đăng lúc 10:39 18/09/19
9 phản hồi
Đăng lúc 16:40 03/10/19
3 phản hồi
Mời tham khảo& cho nhận xét..! Mời tham khảo& cho nhận xét..!

Đăng lúc 16:40 03/10/19
3 phản hồi
Đăng lúc 18:11 27/09/19
2 phản hồi
Lọ mọ..! Lọ mọ..!

Đăng lúc 18:11 27/09/19
2 phản hồi
Đăng lúc 09:29 11/09/19
4 phản hồi
Ấm tam thái thời ĐƯỜNG . Ấm tam thái thời ĐƯỜNG .

Đăng lúc 09:29 11/09/19
4 phản hồi
Đăng lúc 19:01 27/09/19
1 phản hồi
Mông vuông...Gốm ĐƯỜNG Th 7-10( 618-907) Mông vuông...Gốm ĐƯỜNG Th 7-10( 618-907)

Đăng lúc 19:01 27/09/19
1 phản hồi
Đăng lúc 20:46 12/09/19
5 phản hồi
Ấm gốm cẩm thạch màu vàng thời ĐƯỜNG . Ấm gốm cẩm thạch màu vàng thời ĐƯỜNG .

Đăng lúc 20:46 12/09/19
5 phản hồi
Đăng lúc 18:18 27/09/19
Rượu..! Rượu..!

Đăng lúc 18:18 27/09/19
Đăng lúc 22:17 20/09/19
5 phản hồi
Anh hùng tương ngộ... Anh hùng tương ngộ...

Đăng lúc 22:17 20/09/19
5 phản hồi
Đăng lúc 21:07 19/09/19
2 phản hồi
D= 12cm; lành. D= 12cm; lành.

Đăng lúc 21:07 19/09/19
2 phản hồi
Đăng lúc 18:15 26/08/19
7 phản hồi
Hàn mai...! Hàn mai...!

Đăng lúc 18:15 26/08/19
7 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   Sau