Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 21:52 14/08/19
6 phản hồi
Kính phố xem và giao lưu 1 bình lục giác tàu Kính phố xem và giao lưu 1 bình lục giác tàu

Đăng lúc 21:52 14/08/19
6 phản hồi
Đăng lúc 00:01 12/07/19
7 phản hồi
1 tuyệt phẩm - Ồng Thiếu 1 tuyệt phẩm - Ồng Thiếu

Đăng lúc 00:01 12/07/19
7 phản hồi
Đăng lúc 21:54 13/08/19
4 phản hồi
Xem và giao lưu chiếc bát rồng Xem và giao lưu chiếc bát rồng

Đăng lúc 21:54 13/08/19
4 phản hồi
Đăng lúc 20:07 13/08/19
3 phản hồi
Mời các bác xem và giao lưu đĩa cá Mời các bác xem và giao lưu đĩa cá

Đăng lúc 20:07 13/08/19
3 phản hồi
Đăng lúc 17:59 30/07/19
5 phản hồi
Ống trâm già đẹp Ống trâm già đẹp

Đăng lúc 17:59 30/07/19
5 phản hồi
Đăng lúc 17:45 08/07/19
4 phản hồi
1 tuyệt phẩm - Ồng Thiếu 1 tuyệt phẩm - Ồng Thiếu

Đăng lúc 17:45 08/07/19
4 phản hồi