Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 18:41 13/05/19
6 phản hồi
gl nhạo ngũ sắc hiệu càng long. gl nhạo ngũ sắc hiệu càng long.

Đăng lúc 18:41 13/05/19
6 phản hồi
Đăng lúc 18:34 22/05/19
song long hỷ 22cm, toàn lành song long hỷ 22cm, toàn lành

Đăng lúc 18:34 22/05/19
Đăng lúc 09:56 21/05/19
ấm tử sa đắp nổi con ếch. ấm tử sa đắp nổi con ếch.

Đăng lúc 09:56 21/05/19
Đăng lúc 15:44 20/05/19
bình lục giác tàu 34cm bình lục giác tàu 34cm

Đăng lúc 15:44 20/05/19
Đăng lúc 09:08 14/05/19
1 phản hồi
bát chữ thọ cách điệu, chuẩn cổ 25cm bát chữ thọ cách điệu, chuẩn cổ 25cm

Đăng lúc 09:08 14/05/19
1 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   Sau