Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 18:52 25/09/19
8 phản hồi
Dĩa vẽ rồng 4 móng, chuẩn cổ Dĩa vẽ rồng 4 móng, chuẩn cổ

Đăng lúc 18:52 25/09/19
8 phản hồi
Đăng lúc 11:45 Hôm qua
1 phản hồi
Giao lưu hủ trà chuẩn cổ, vẽ bướm hoa cúc Giao lưu hủ trà chuẩn cổ, vẽ bướm hoa cúc

Đăng lúc 11:45 Hôm qua
1 phản hồi
Đăng lúc 17:19 17/06/19
11 phản hồi
ấm tử sa dáng nhanh trúc ấm tử sa dáng nhanh trúc

Đăng lúc 17:19 17/06/19
11 phản hồi
Đăng lúc 09:18 02/10/19
5 phản hồi
Giao lưu bình trà Ung Chính chuẩn cổ vẽ người Giao lưu bình trà Ung Chính chuẩn cổ vẽ người

Đăng lúc 09:18 02/10/19
5 phản hồi
Đăng lúc 10:30 13/05/19
13 phản hồi
giao lưu xông trầm đồng đỏ, chuẩn cổ giao lưu xông trầm đồng đỏ, chuẩn cổ

Đăng lúc 10:30 13/05/19
13 phản hồi
Đăng lúc 10:24 18/06/19
10 phản hồi
giao lưu bat vẽ ngựa đời minh, sâu lòng 15cm giao lưu bat vẽ ngựa đời minh, sâu lòng 15cm

Đăng lúc 10:24 18/06/19
10 phản hồi
Đăng lúc 18:41 13/05/19
17 phản hồi
gl nhạo ngũ sắc hiệu càng long. gl nhạo ngũ sắc hiệu càng long.

Đăng lúc 18:41 13/05/19
17 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   Sau