Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 06:26 29/03/19
11 phản hồi
gL quán tẩy da lươn vẽ hoa dây chuẩn cổ gL quán tẩy da lươn vẽ hoa dây chuẩn cổ

Đăng lúc 06:26 29/03/19
11 phản hồi
Đăng lúc 12:25 04/04/19
21 phản hồi
bắt chữ thọ sâu lòng, men đen nhà minh bắt chữ thọ sâu lòng, men đen nhà minh

Đăng lúc 12:25 04/04/19
21 phản hồi
Đăng lúc 11:31 30/03/19
18 phản hồi
minh stow 18cm, vẽ phụng hý ngô đồng, chuẩn cổ minh stow 18cm, vẽ phụng hý ngô đồng, chuẩn cổ

Đăng lúc 11:31 30/03/19
18 phản hồi
Đăng lúc 16:32 27/03/19
15 phản hồi
gl dĩa vẽ lan thạch chuẩn cổ đời Minh gl dĩa vẽ lan thạch chuẩn cổ đời Minh

Đăng lúc 16:32 27/03/19
15 phản hồi
Đăng lúc 12:21 04/04/19
8 phản hồi
là vọng câu ca 10cm là vọng câu ca 10cm

Đăng lúc 12:21 04/04/19
8 phản hồi
Đăng lúc 10:10 25/02/19
24 phản hồi
Bát tàu bông cúc, chuẩn cổ 17cm,vành miệng vẩy Bát tàu bông cúc, chuẩn cổ 17cm,vành miệng vẩy

Đăng lúc 10:10 25/02/19
24 phản hồi
Đăng lúc 09:50 28/03/19
7 phản hồi
Giao luu chun trà Celadon,chôn không Men, chuẩn cổ Giao luu chun trà Celadon,chôn không Men, chuẩn cổ

Đăng lúc 09:50 28/03/19
7 phản hồi
Đăng lúc 17:08 06/05/19
2 phản hồi
giao lưu bình trà quả đào, đồ cuôi 19 đầu 20, giao lưu bình trà quả đào, đồ cuôi 19 đầu 20,

Đăng lúc 17:08 06/05/19
2 phản hồi