Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Tên đại diện:
(Nickname)
Mã số thành viên: 218206
Tham gia từ: ngày 28 tháng 11 năm 2015
Địa chỉ: Châu Thành
Tỉnh thành: Bến Tre
Chữ ký: Kết thúc của hôm nay... là bắt đầu của ngày mai!
Thông tin liên hệ
Họ và tên: Trúc Giang
Điện thoại di động: 0906xxcc
Liên hệ
Gửi tới: Trúc Giang
Nội dung: