Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 08:42 04/07/20
2 phản hồi
Có hậu quá đẹp cao 75 cm zin nguyên bản Có hậu quá đẹp cao 75 cm zin nguyên bản

Đăng lúc 08:42 04/07/20
2 phản hồi
Đăng lúc 15:47 Hôm qua
1 phản hồi
Nặng như bơm 9 kg 4 cao 48 cm lành tích chuẩn cổ Nặng như bơm 9 kg 4 cao 48 cm lành tích chuẩn cổ

Đăng lúc 15:47 Hôm qua
1 phản hồi
Đăng lúc 08:25 Hôm qua
1 phản hồi
Bộ lư cổ cao 58 cm nặng 17 kg Bộ lư cổ cao 58 cm nặng 17 kg

Đăng lúc 08:25 Hôm qua
1 phản hồi
Đăng lúc 15:54 Hôm qua
1 phản hồi
Bộ lư đồng cổ xưa cao 67 cm nặng 20 kg 8 Bộ lư đồng cổ xưa cao 67 cm nặng 20 kg 8

Đăng lúc 15:54 Hôm qua
1 phản hồi
Đăng lúc 09:47 22/06/20
13 phản hồi
350 k một cái chén đồng đỏ xưa dày nặng 350 k một cái chén đồng đỏ xưa dày nặng

Đăng lúc 09:47 22/06/20
13 phản hồi
Đăng lúc 21:51 06/11/19
25 phản hồi
Bộ lư đồng cổ xưa cao 68 cm nặng 27 kg Bộ lư đồng cổ xưa cao 68 cm nặng 27 kg

Đăng lúc 21:51 06/11/19
25 phản hồi
Đăng lúc 09:23 20/04/20
6 phản hồi
2 vòng đồng cổ đồ đào ( giá 700 k ) 2 vòng đồng cổ đồ đào ( giá 700 k )

Đăng lúc 09:23 20/04/20
6 phản hồi
Đăng lúc 08:30 01/07/20
2 phản hồi
Tượng đồng xưa chuẩn thành lể giá 2 Tr 500 Tượng đồng xưa chuẩn thành lể giá 2 Tr 500

Đăng lúc 08:30 01/07/20
2 phản hồi
Đăng lúc 07:47 18/06/20
3 phản hồi
Đỉnh cổ cao 45 cm nặng 5 kg 5 lành tích Đỉnh cổ cao 45 cm nặng 5 kg 5 lành tích

Đăng lúc 07:47 18/06/20
3 phản hồi
Đăng lúc 14:26 04/07/20
1 phản hồi
Cân tạ pháp đồng xưa 111 kg ít gặp Cân tạ pháp đồng xưa 111 kg ít gặp

Đăng lúc 14:26 04/07/20
1 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   Sau