Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
 THẢO LX (19 )
  Đã đăng    Thông tin 
Đăng lúc 13:43 23/05/22
3 phản hồi
Lái Thiêu vẽ màu.... Lái Thiêu vẽ màu....

Đăng lúc 13:43 23/05/22
3 phản hồi
Đăng lúc 14:40 19/04/22
5 phản hồi
Bình hoa gốm Biên hòa xưa, có dấu mộc.. Bình hoa gốm Biên hòa xưa, có dấu mộc..

Đăng lúc 14:40 19/04/22
5 phản hồi
Đăng lúc 12:32 02/04/22
7 phản hồi
Ống heo xưa, gốm BH trước 1975... Ống heo xưa, gốm BH trước 1975...

Đăng lúc 12:32 02/04/22
7 phản hồi
Đăng lúc 14:31 02/11/21
10 phản hồi
Khung hình làm thủ công của Ấn Độ Khung hình làm thủ công của Ấn Độ

Đăng lúc 14:31 02/11/21
10 phản hồi
Đăng lúc 12:30 23/01/22
10 phản hồi
Chất đồng mạ bạc, sưu tầm Nhật... Chất đồng mạ bạc, sưu tầm Nhật...

Đăng lúc 12:30 23/01/22
10 phản hồi
Đăng lúc 16:45 14/04/22
3 phản hồi
Muỗng nĩa xưa của Mỹ 8 cái.. Muỗng nĩa xưa của Mỹ 8 cái..

Đăng lúc 16:45 14/04/22
3 phản hồi