Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
 Phạm Đức Thăng (37 )
Nên thợ, nên thầy nhờ có học !
  Đã đăng    Thông tin 
Đăng lúc 20:58 04/09/19
5 phản hồi
Dầm chữ : bài thơ Nguyệt Mai ! Dầm chữ : bài thơ Nguyệt Mai !

Đăng lúc 20:58 04/09/19
5 phản hồi
Đăng lúc 20:39 08/03/19
4 phản hồi
Một đôi Cô Tô thành ngoại ! Một đôi Cô Tô thành ngoại !

Đăng lúc 20:39 08/03/19
4 phản hồi
Đăng lúc 20:27 27/06/18
10 phản hồi
Mai Hạc thơ Nôm ! Mai Hạc thơ Nôm !

Đăng lúc 20:27 27/06/18
10 phản hồi
Đăng lúc 21:33 12/09/18
9 phản hồi
Bộ trà Đạp Tuyết tầm Mai ! Bộ trà Đạp Tuyết tầm Mai !

Đăng lúc 21:33 12/09/18
9 phản hồi
Đăng lúc 15:06 02/01/18
13 phản hồi
Bát tô Thiên hạ thái bình ! Bát tô Thiên hạ thái bình !

Đăng lúc 15:06 02/01/18
13 phản hồi
Đăng lúc 21:19 07/07/18
9 phản hồi
Kính phố xem vui đĩa trà hiệu đề Bích Ngọc ! Kính phố xem vui đĩa trà hiệu đề Bích Ngọc !

Đăng lúc 21:19 07/07/18
9 phản hồi
Đăng lúc 13:58 16/09/17
32 phản hồi
Dầm Trà Núi Thúy Vân. Dầm Trà Núi Thúy Vân.

Đăng lúc 13:58 16/09/17
32 phản hồi
Đăng lúc 16:30 06/04/18
6 phản hồi
Lan treo kính phố xem vui . Lan treo kính phố xem vui .

Đăng lúc 16:30 06/04/18
6 phản hồi
Đăng lúc 10:29 07/11/17
8 phản hồi
Câu Trăng ! Câu Trăng !

Đăng lúc 10:29 07/11/17
8 phản hồi
Đăng lúc 20:55 24/11/17
22 phản hồi
Núi Thúy Vân ! Núi Thúy Vân !

Đăng lúc 20:55 24/11/17
22 phản hồi
Đăng lúc 20:49 29/11/17
13 phản hồi
Một đôi Cầm Kỳ Thi Họa ! Một đôi Cầm Kỳ Thi Họa !

Đăng lúc 20:49 29/11/17
13 phản hồi
Đăng lúc 21:08 25/11/17
21 phản hồi
Cô Tô thành ngoại ! Cô Tô thành ngoại !

Đăng lúc 21:08 25/11/17
21 phản hồi
Đăng lúc 20:49 13/12/17
9 phản hồi
Bình Lục giác ! Bình Lục giác !

Đăng lúc 20:49 13/12/17
9 phản hồi
Đăng lúc 20:40 28/09/17
22 phản hồi
Đạp Tuyết tầm Mai ! Đạp Tuyết tầm Mai !

Đăng lúc 20:40 28/09/17
22 phản hồi
Đăng lúc 20:45 03/10/17
15 phản hồi
Gia Long tẩu quốc ! Gia Long tẩu quốc !

Đăng lúc 20:45 03/10/17
15 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   Sau