Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Thành viên khác nhận xét Huỳnh Cao Minh
Điểm uy tín: 2
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 2
 Đánh giá tốt: 2
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Đã từng giao lưu uy tín.. NGỌC HIẾU  (105 )
23:05 11/06/2018
2 Đã giao lưu với anh, mến tặng anh một ngôi sao đẹp vì sự uy tín tuyệt vời... Trúc Giang  (33 )
18:59 01/06/2018
Trang:    Trước  1   Sau