Email / Số điện thoại
   Mật khẩu
Đăng ký thành viên  Quên tài khoản? 
Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
  Cổ vật gốm sứ
 Đồ gỗ
 Đồng hồ
 Tiền xu - đồ kim loại
 Giám định
 Gốm sứ
 Đồ xưa
 Đá quý
 Cổ vật loại khác
 
DingYao- Kính phố

Tại Tuyên Quang.  Có 1 phản hồi. 
Trịnh Văn Thanh   (0 )
lúc 18:02 15/09/19

lần cuối bởi Ngọc Hân Công Chúa   (44 )
lúc 11:01 Hôm nay
Khay tràm đẹp hơn cổ

Tại Hưng Yên.  Có 3 phản hồi. 
hthang    (103 )
lúc 09:36 08/09/19

lần cuối bởi hthang    (103 )
lúc 10:56 Hôm nay
Cặp chum cũ

Tại Hưng Yên.  Có 2 phản hồi. 
hthang    (103 )
lúc 22:09 10/09/19

lần cuối bởi hthang    (103 )
lúc 10:56 Hôm nay
Cặp tô khang hy ĐK 15cm mời phố giao lưu!

Tại Nghệ An.  Có 310 phản hồi. 
le tung    (66 )
lúc 17:54 03/10/17

lần cuối bởi le tung    (66 )
lúc 10:33 Hôm nay
thạch trúc lan can 17cm

Tại Nghệ An.  Có 256 phản hồi. 
le tung    (66 )
lúc 08:05 16/11/17

lần cuối bởi le tung    (66 )
lúc 10:33 Hôm nay
Chén đĩa mầu bác hoa phấn thái(Đại Thành Quang Tự Niên Chế)

Tại Nghệ An.  Có 119 phản hồi. 
le tung    (66 )
lúc 08:07 17/06/19

lần cuối bởi le tung    (66 )
lúc 10:33 Hôm nay
Giao lưu dầm trà !!!

Tại Tiền Giang.  Có 6 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 09:30 10/06/19

lần cuối bởi NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 10:14 Hôm nay
Giao lưu lục bình thời Lê tích ( phụ tử.tùng tử ) !!!

Tại Tiền Giang.  Có 14 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 12:18 31/07/19

lần cuối bởi NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 10:13 Hôm nay
Lân hý cầu !!!

Tại Tiền Giang.  Có 8 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 12:46 06/08/19

lần cuối bởi NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 10:12 Hôm nay
Nhờ các cao nhân giúp em

Tại . 
T. Phong   (0 )
lúc 09:52 Hôm nay
Bình Đồng Huế

Tại HCM.  Có 3 phản hồi. 
Thanh Duy    (97 )
lúc 09:29 13/09/19

lần cuối bởi Thanh Duy    (97 )
lúc 09:43 Hôm nay
Sơn Thuỷ Hữu Tình.

Tại HCM.  Có 9 phản hồi. 
Thanh Duy    (97 )
lúc 08:49 22/07/19

lần cuối bởi Thanh Duy    (97 )
lúc 09:42 Hôm nay
Sơn Thuỷ 60cm

Tại HCM.  Có 16 phản hồi. 
Thanh Duy    (97 )
lúc 14:48 07/05/19

lần cuối bởi Thanh Duy    (97 )
lúc 09:42 Hôm nay
Siêu Rẻ : Chậu Tàu Cũ Giá 400K Chưa Ship

Tại HCM. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (5 )
lúc 09:04 Hôm nay
Siêu Rẻ : Chóe Tàu Cũ Giá 500K Chưa Ship

Tại HCM. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (5 )
lúc 08:50 Hôm nay
Siêu Rẻ : Cặp Bình Tàu Cũ Giá 600K Chưa Ship

Tại HCM. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (5 )
lúc 08:46 Hôm nay
Cặp ống nhổ, sơn thuỹ tùng đình,sứ ký kiểu,tk19,bao chuẩn cỗ.tình trạng như hình.

Tại HCM.  Có 36 phản hồi. 
Nguyen van Thanh    (29 )
lúc 09:34 29/05/18

lần cuối bởi Nguyen van Thanh    (29 )
lúc 08:41 Hôm nay
Nậm cúc dây,kt,cao 26cm,mất miệng khoãn 3cm,hiệu đề 4 chử,niên đại cuối 19, bao chuẫn cỗ

Tại HCM.  Có 9 phản hồi. 
Nguyen van Thanh    (29 )
lúc 17:53 27/05/18

lần cuối bởi Nguyen van Thanh    (29 )
lúc 08:41 Hôm nay
Bát minh phố,Minh vạn Lịch, đồ đào,vẽ cúc dây,đk,miện g 15cm,chuẩn cỗ,có niên đại tk17

Tại HCM.  Có 3 phản hồi. 
Nguyen van Thanh    (29 )
lúc 09:20 28/05/18

lần cuối bởi Nguyen van Thanh    (29 )
lúc 08:40 Hôm nay
Điếu da chu gl

Tại Nghệ An.  Có 92 phản hồi. 
le tung    (66 )
lúc 15:01 01/07/19

lần cuối bởi le tung    (66 )
lúc 08:40 Hôm nay
trăm hoa đua nở kính phố!

Tại Nghệ An.  Có 82 phản hồi. 
le tung    (66 )
lúc 16:18 08/07/19

lần cuối bởi le tung    (66 )
lúc 08:39 Hôm nay
Đồng bộ bách hoa phấn thái

Tại Nghệ An.  Có 81 phản hồi. 
le tung    (66 )
lúc 16:36 11/07/19

lần cuối bởi le tung    (66 )
lúc 08:39 Hôm nay
Tiễn bạn.

Tại Nam Định.  Có 36 phản hồi. 
hoang hai   (54 )
lúc 09:04 01/06/18

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:35 Hôm nay
" Chân dài " dạo phố mới .

Tại Nam Định.  Có 57 phản hồi. 
hoang hai   (54 )
lúc 10:32 07/10/17

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:34 Hôm nay
Bộ trà tích Tầm ẩn giả bất ngộ.

Tại Nam Định.  Có 26 phản hồi. 
hoang hai   (54 )
lúc 09:24 26/06/18

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:34 Hôm nay
Chào Mừng Quốc Khánh 2/9/2018

Tại Hải Dương.  Có 25 phản hồi. 
Nguyễn Đa Tía   (74 )
lúc 14:26 01/09/18

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:32 Hôm nay
Kính Phố Cổ Vật VN Xem Vui

Tại Hải Dương.  Có 48 phản hồi. 
Nguyễn Đa Tía   (74 )
lúc 18:31 04/11/17

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:31 Hôm nay
Giao lưu kính xưa bọc vàng !!!

Tại Tiền Giang.  Có 2 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 12:26 07/09/19

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:30 Hôm nay
Cặp băng mai bổ ô vẽ người cực tràm đẹp

Tại Hưng Yên.  Có 1 phản hồi. 
hthang    (103 )
lúc 06:41 Hôm qua

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:25 Hôm nay
Giao lưu hộp nữ trang cẩn !!!

Tại Tiền Giang.  Có 11 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 08:47 21/04/19

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:25 Hôm nay
Giao lưu 2 món ve chai !!!(Đã bán)

Tại Tiền Giang.  Có 3 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 12:11 14/09/19

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:22 Hôm nay
Chén Cô tô thành lành tít.

Tại Khánh Hòa.  Có 32 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 09:03 07/12/18

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:22 Hôm nay
Chén Minh lành tít.

Tại Khánh Hòa.  Có 35 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 09:02 25/12/18

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:21 Hôm nay
Dầm Trà Mai Hạc.

Tại HCM.  Có 6 phản hồi. 
Thanh Duy    (97 )
lúc 19:30 04/09/19

lần cuối bởi Thanh Duy    (97 )
lúc 07:40 Hôm nay
Bát Yuan

Tại HCM.  Có 4 phản hồi. 
Thanh Duy    (97 )
lúc 11:21 12/09/19

lần cuối bởi Thanh Duy    (97 )
lúc 07:40 Hôm nay
Gốm Quảng Đức Tk 17

Tại HCM.  Có 17 phản hồi. 
Thanh Duy    (97 )
lúc 19:29 25/06/19

lần cuối bởi Thanh Duy    (97 )
lúc 07:39 Hôm nay
Bình Song Long - Biên Hòa xưa lành tít.

Tại Khánh Hòa.  Có 75 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 10:07 14/05/18

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 19:28 Hôm qua
Bộ ô trầu đồng xưa

Tại Bình Dương.  Có 10 phản hồi. 
TRUONG H D BAO    (43 )
lúc 08:38 17/06/19

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 19:27 Hôm qua
Tượng đồng xưa chuẩn thành lể

Tại Bình Dương.  Có 8 phản hồi. 
TRUONG H D BAO    (43 )
lúc 22:06 07/09/19

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 19:26 Hôm qua
Tin mới, giao lưu cùng phố.!

Tại Khánh Hòa.  Có 1 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 14:53 Hôm qua

lần cuối bởi TRUONG H D BAO    (43 )
lúc 19:12 Hôm qua
2 ống nhổ đồng xưa loại lớn

Tại Bình Dương.  Có 4 phản hồi. 
TRUONG H D BAO    (43 )
lúc 07:48 31/08/19

lần cuối bởi TRUONG H D BAO    (43 )
lúc 19:10 Hôm qua
Vò tứ mã lành tít.

Tại Khánh Hòa.  Có 28 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 07:34 24/10/18

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 14:51 Hôm qua
Cặp chén Minh nhỏ xinh.

Tại Khánh Hòa.  Có 52 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 08:28 28/05/18

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 14:51 Hôm qua
Giao lưu choé nước ngũ sắc !!!(Đã bán)

Tại Tiền Giang.  Có 12 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 10:46 02/08/19

lần cuối bởi Trúc Giang    (32 )
lúc 13:09 Hôm qua
Tin mới, giao lưu cùng phố.!

Tại Khánh Hòa.  Có 1 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 10:29 Hôm qua

lần cuối bởi NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 10:42 Hôm qua
Men ngọc dáng chuông!

Tại HCM.  Có 11 phản hồi. 
lê đình thuận    (16 )
lúc 15:02 29/08/19

lần cuối bởi NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 10:41 Hôm qua
Tin mới, giao lưu cùng phố.!

Tại Khánh Hòa.  Có 1 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 10:34 Hôm qua

lần cuối bởi NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 10:40 Hôm qua
Tin mới, giao lưu cùng phố.!

Tại Khánh Hòa.  Có 1 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 10:35 Hôm qua

lần cuối bởi NGỌC HIẾU    (104 )
lúc 10:39 Hôm qua
Ngựa gốm xưa !

Tại Hà Nội.  Có 26 phản hồi. 
Trần Kim Phượng   (12 )
lúc 18:08 03/10/18

lần cuối bởi Trần Kim Phượng   (12 )
lúc 10:37 Hôm qua
Ấm chim xưa !

Tại Hà Nội.  Có 25 phản hồi. 
Trần Kim Phượng   (12 )
lúc 18:27 02/10/18

lần cuối bởi Trần Kim Phượng   (12 )
lúc 10:37 Hôm qua
Xem tiếp
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,