Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ
NGỌC HIẾU  (110 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:58 14/10/21
Tứ dân Tứ dân
Hoàng Minh đăng lúc 08:37 11/12/18
57 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:34 14/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:37 11/12/18
57 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:34 14/10/21
Đào Tiềm thưởng cúc . Đào Tiềm thưởng cúc .
Hoàng Minh đăng lúc 09:21 06/01/18
67 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:34 14/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:21 06/01/18
67 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:34 14/10/21
Tùng hạc diên niên. Tùng hạc diên niên.
Hoàng Minh đăng lúc 10:14 03/02/20
34 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:33 14/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 10:14 03/02/20
34 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:33 14/10/21
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:04 29/08/19
113 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:33 14/10/21
Đèn dầu lạc! Celadon. Đèn dầu lạc! Celadon.
lê đình thuận đăng lúc 08:11 26/09/20
17 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:32 14/10/21
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:11 26/09/20
17 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:32 14/10/21
Xuân du thiên địa thảo ... Xuân du thiên địa thảo ...
Hoàng Minh đăng lúc 08:55 02/05/18
79 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 08:15 14/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:55 02/05/18
79 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 08:15 14/10/21
Nhị giáp . Nhị giáp .
Hoàng Minh đăng lúc 09:18 01/05/18
73 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 08:15 14/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:18 01/05/18
73 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 08:15 14/10/21
Kendi đời Nguyên! Kendi đời Nguyên!
lê đình thuận đăng lúc 13:20 12/10/17
180 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 08:14 14/10/21
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 13:20 12/10/17
180 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 08:14 14/10/21
Chúc mừng năm mới . Chúc mừng năm mới .
Hoàng Minh đăng lúc 10:48 23/01/20
38 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:53 13/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 10:48 23/01/20
38 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:53 13/10/21
Bát vẽ phượng hàm thư . Bát vẽ phượng hàm thư .
Hoàng Minh đăng lúc 10:24 07/10/18
48 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:52 13/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 10:24 07/10/18
48 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:52 13/10/21
Nắp Thạp, âu xưa Nắp Thạp, âu xưa
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 11:35 08/09/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 19:09 12/10/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 11:35 08/09/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 19:09 12/10/21
Vạn Ninh, Minh Thanh Phố Vạn Ninh, Minh Thanh Phố
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 07:30 08/09/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 19:09 12/10/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 07:30 08/09/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 19:09 12/10/21
Dĩa Lý Dĩa Lý
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 15:55 08/09/21
4 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 19:08 12/10/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 15:55 08/09/21
4 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 19:08 12/10/21
Âu Thổ Hà Âu Thổ Hà
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 19:00 07/09/21
7 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 19:08 12/10/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 19:00 07/09/21
7 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 19:08 12/10/21
Bát Vạn Ninh Bát Vạn Ninh
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 09:41 16/09/21
9 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 19:08 12/10/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 09:41 16/09/21
9 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 19:08 12/10/21
Chén Lê Mạc Chén Lê Mạc
Trương Vĩnh Phúc đăng lúc 07:18 08/09/21
11 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc lúc 19:08 12/10/21
Trương Vĩnh Phúc  (11 )
tại Đắc Lắc
đăng lúc 07:18 08/09/21
11 phản hồi, lần cuối bởi Trương Vĩnh Phúc  (11 ), lúc 19:08 12/10/21
Bát mã . Bát mã .
Hoàng Minh đăng lúc 09:28 05/06/18
79 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:58 12/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:28 05/06/18
79 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:58 12/10/21
Kính Phố. Kính Phố.
Hoàng Minh đăng lúc 08:47 24/06/18
56 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:57 12/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:47 24/06/18
56 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:57 12/10/21
THĂNG DỰC NGUYÊN  (14 )
tại Hà Nội
đăng lúc 12:30 11/10/21
Tiên học lễ ... Tiên học lễ ...
Hoàng Minh đăng lúc 08:28 24/12/17
70 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:03 10/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:28 24/12/17
70 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:03 10/10/21
Câu trăng. Câu trăng.
Hoàng Minh đăng lúc 07:52 11/04/18
72 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:01 10/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 07:52 11/04/18
72 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:01 10/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:33 05/09/18
54 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:00 10/10/21
BÙI QUANG - Nam Định  (126 )
tại Nam Định
đăng lúc 19:58 17/07/21
11 phản hồi, lần cuối bởi BÙI QUANG - Nam Định  (126 ), lúc 15:07 09/10/21
Loan Phượng. Loan Phượng.
Hoàng Minh đăng lúc 08:32 05/10/17
87 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 14:38 09/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:32 05/10/17
87 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 14:38 09/10/21
Đạp tuyết tầm mai. Đạp tuyết tầm mai.
Hoàng Minh đăng lúc 09:43 11/02/18
74 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 14:35 09/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:43 11/02/18
74 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 14:35 09/10/21

1 người thích
Nghêu ngao vui thú yên hà... Nghêu ngao vui thú yên hà...
Hoàng Minh đăng lúc 09:36 10/01/18
74 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 14:35 09/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:36 10/01/18
74 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 14:35 09/10/21
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 17:37 04/10/21
4 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 16:17 07/10/21
Ông Thọ gốm Biên Hòa....ship cod Ông Thọ gốm Biên Hòa....ship cod
THẢO LX đăng lúc 16:18 01/10/21
5 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 16:17 07/10/21
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 16:18 01/10/21
5 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 16:17 07/10/21
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 10:34 07/10/21
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 10:33 07/10/21
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 10:33 07/10/21
Gốm sứ tuyển chọn  (104 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 20:13 06/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:04 12/02/21
13 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 07:40 06/10/21
Ẩn cư . Ẩn cư .
Hoàng Minh đăng lúc 08:23 14/10/17
79 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 07:40 06/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:23 14/10/17
79 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 07:40 06/10/21
Sen uyên ương. Sen uyên ương.
Hoàng Minh đăng lúc 09:03 20/01/18
72 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 07:39 06/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:03 20/01/18
72 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 07:39 06/10/21
BÙI QUANG - Nam Định  (126 )
tại Nam Định
đăng lúc 15:44 17/02/21
6 phản hồi, lần cuối bởi BÙI QUANG - Nam Định  (126 ), lúc 16:01 05/10/21
Đỗ nhị giáp và may mắn . Đỗ nhị giáp và may mắn .
Hoàng Minh đăng lúc 09:47 03/05/18
68 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:43 03/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:47 03/05/18
68 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:43 03/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:25 06/10/17
69 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:42 03/10/21
Lan treo. Lan treo.
Hoàng Minh đăng lúc 10:34 18/10/17
73 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:41 03/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 10:34 18/10/17
73 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:41 03/10/21
Phượng hí ngô đồng. Phượng hí ngô đồng.
Hoàng Minh đăng lúc 08:00 25/10/17
78 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:41 02/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:00 25/10/17
78 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:41 02/10/21
Nai Bát Tràng . Nai Bát Tràng .
Hoàng Minh đăng lúc 09:14 17/01/18
65 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:41 02/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:14 17/01/18
65 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:41 02/10/21
Vui suốt bốn mùa. Vui suốt bốn mùa.
Hoàng Minh đăng lúc 08:18 05/10/17
86 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:40 02/10/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:18 05/10/17
86 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:40 02/10/21
   1   2   3   4   5   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,
 
Cổ vật gốm sứ
Đồ gỗ
Đồng hồ
Tiền xu - đồ kim loại
Giám định
Gốm sứ
Đồ xưa
Đá quý
Cổ vật loại khác