Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 14:45 17/01/22
Hoàng Ngọc Anh  (3 )
tại Đà Nẵng
đăng lúc 11:31 16/01/22
6 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Ngọc Anh  (3 ), lúc 13:11 17/01/22
Cúc - Điệp. Cúc - Điệp.
Hoàng Minh đăng lúc 09:06 03/07/18
69 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:07 17/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:06 03/07/18
69 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:07 17/01/22
Đĩa vẽ hoa thủy tiên. Đĩa vẽ hoa thủy tiên.
Hoàng Minh đăng lúc 09:31 15/01/18
85 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:07 17/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:31 15/01/18
85 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:07 17/01/22
Mừng năm Kỷ Hợi . Mừng năm Kỷ Hợi .
Hoàng Minh đăng lúc 10:02 05/02/19
50 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:06 17/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 10:02 05/02/19
50 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:06 17/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 11:54 16/01/22
Hoàng Ngọc Anh  (3 )
tại Đà Nẵng
đăng lúc 11:22 15/01/22
4 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Ngọc Anh  (3 ), lúc 11:33 16/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 18:56 19/12/21
4 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 10:57 16/01/22
Vòng x.ương mỹ nghệ Japan Vòng x.ương mỹ nghệ Japan
THẢO LX đăng lúc 11:19 08/12/21
3 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 10:57 16/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 11:19 08/12/21
3 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 10:57 16/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 14:34 15/01/22
1 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 10:57 16/01/22
Vỏ chai xưa của Pháp Vỏ chai xưa của Pháp
THẢO LX đăng lúc 14:29 15/01/22
1 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 10:57 16/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 14:29 15/01/22
1 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 10:57 16/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 01:00 17/10/21
7 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 10:57 16/01/22
6 dĩa xưa hiệu saxe b.f vẽ tay dây hoa 6 dĩa xưa hiệu saxe b.f vẽ tay dây hoa
THẢO LX đăng lúc 14:48 15/01/22
1 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 10:57 16/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 14:48 15/01/22
1 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 10:57 16/01/22
Chậu cây. Chậu cây.
Hoàng Minh đăng lúc 08:56 26/11/17
101 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:44 16/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:56 26/11/17
101 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:44 16/01/22
Lân giáo tử . Lân giáo tử .
Hoàng Minh đăng lúc 09:37 12/02/18
76 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:44 16/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:37 12/02/18
76 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:44 16/01/22
Bộ ấm chén Trúc lâm thất hiền . Bộ ấm chén Trúc lâm thất hiền .
Hoàng Minh đăng lúc 09:03 22/10/21
6 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:43 16/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:03 22/10/21
6 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:43 16/01/22
Gốm sứ tuyển chọn  (104 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 22:42 25/12/21
1 phản hồi, lần cuối bởi Gốm sứ tuyển chọn  (104 ), lúc 14:05 15/01/22
Gốm sứ tuyển chọn  (104 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 14:02 15/01/22
Mời anh em trà sáng! Mời anh em trà sáng!
lê đình thuận đăng lúc 07:51 03/01/22
3 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Ngọc Anh lúc 10:53 15/01/22
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 07:51 03/01/22
3 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Ngọc Anh  (3 ), lúc 10:53 15/01/22
Hoàng Ngọc Anh  (3 )
tại Đà Nẵng
đăng lúc 12:17 05/12/21
3 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Ngọc Anh  (3 ), lúc 10:49 15/01/22
Đằng Vương các . Đằng Vương các .
Hoàng Minh đăng lúc 14:57 01/10/17
66 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:51 15/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 14:57 01/10/17
66 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:51 15/01/22
Dừng xe ngắm cảnh rừng phong Dừng xe ngắm cảnh rừng phong
Hoàng Minh đăng lúc 14:01 22/10/17
73 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:51 15/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 14:01 22/10/17
73 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:51 15/01/22

1 người thích
Đằng Vương các . Đằng Vương các .
Hoàng Minh đăng lúc 08:25 09/10/17
92 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:50 15/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:25 09/10/17
92 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:50 15/01/22
Giao lưu bản dầm tống chân cao. Giao lưu bản dầm tống chân cao.
lê đình thuận đăng lúc 08:03 29/12/21
4 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:50 15/01/22
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:03 29/12/21
4 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:50 15/01/22
Đế cọp lân giáo tử Đế cọp lân giáo tử
TRUONG H D BAO đăng lúc 10:23 14/11/21
5 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 19:33 14/01/22
TRUONG H D BAO  (43 )
tại Bình Dương
đăng lúc 10:23 14/11/21
5 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (43 ), lúc 19:33 14/01/22
TRUONG H D BAO  (43 )
tại Bình Dương
đăng lúc 08:04 28/12/21
1 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (43 ), lúc 19:33 14/01/22
Giao lưu bản chu đậu cao to. Giao lưu bản chu đậu cao to.
lê đình thuận đăng lúc 08:48 14/12/21
7 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 16:03 14/01/22
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:48 14/12/21
7 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 16:03 14/01/22
Giao lưu bát chu đậu. Giao lưu bát chu đậu.
lê đình thuận đăng lúc 00:51 28/12/21
4 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 16:02 14/01/22
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 00:51 28/12/21
4 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 16:02 14/01/22
Phù dung phô thụy thái ... Phù dung phô thụy thái ...
Hoàng Minh đăng lúc 09:38 13/12/21
2 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 16:01 14/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:38 13/12/21
2 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 16:01 14/01/22
Một món thủ công Nhật Bản xưa! Một món thủ công Nhật Bản xưa!
lê đình thuận đăng lúc 07:58 07/01/22
3 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 16:00 14/01/22
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 07:58 07/01/22
3 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 16:00 14/01/22
Mời anh em rượu! Mời anh em rượu!
lê đình thuận đăng lúc 08:15 06/01/22
6 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 15:59 14/01/22
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:15 06/01/22
6 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 15:59 14/01/22
Hoàng Ngọc Anh  (3 )
tại Đà Nẵng
đăng lúc 10:54 13/01/22
5 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Ngọc Anh  (3 ), lúc 09:45 14/01/22
ĐÀO TRƯỜNG THỌ. ĐÀO TRƯỜNG THỌ.
Hoàng Minh đăng lúc 09:24 05/06/19
57 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 07:57 14/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:24 05/06/19
57 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 07:57 14/01/22
Bài thơ Nguyệt mai Bài thơ Nguyệt mai
Hoàng Minh đăng lúc 09:04 30/12/19
42 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 07:55 14/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:04 30/12/19
42 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 07:55 14/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 21:30 14/10/21
9 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 15:38 13/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 15:08 01/12/21
5 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 15:38 13/01/22
Bình trà Lái Thiêu... Bình trà Lái Thiêu...
THẢO LX đăng lúc 15:44 21/12/21
3 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 15:37 13/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 15:44 21/12/21
3 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 15:37 13/01/22
Bàn ủi "hoa dâu" Liên xô xưa Bàn ủi "hoa dâu" Liên xô xưa
THẢO LX đăng lúc 15:09 07/01/22
1 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 15:37 13/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 15:09 07/01/22
1 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 15:37 13/01/22
Hai dĩa xưa Japan vẽ tay... Hai dĩa xưa Japan vẽ tay...
THẢO LX đăng lúc 11:02 08/12/21
4 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 15:37 13/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 11:02 08/12/21
4 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 15:37 13/01/22
Combo gốm xưa Nhật. (nhận ship cod). Combo gốm xưa Nhật. (nhận ship cod).
THẢO LX đăng lúc 16:09 19/11/21
10 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 15:37 13/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 16:09 19/11/21
10 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 15:37 13/01/22
Vài món sứ Nhật vẽ nổi.... Vài món sứ Nhật vẽ nổi....
THẢO LX đăng lúc 13:52 22/12/21
4 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 15:36 13/01/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 13:52 22/12/21
4 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 15:36 13/01/22
Đằng Vương các . Đằng Vương các .
Hoàng Minh đăng lúc 09:10 22/10/21
3 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:15 13/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:10 22/10/21
3 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:15 13/01/22
Phượng hí ngô đồng. Phượng hí ngô đồng.
Hoàng Minh đăng lúc 08:38 01/02/18
83 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:15 13/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:38 01/02/18
83 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:15 13/01/22
Nậm vẽ cổ đồ . Nậm vẽ cổ đồ .
Hoàng Minh đăng lúc 08:54 25/02/21
13 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:14 13/01/22
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:54 25/02/21
13 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:14 13/01/22
Hoàng Ngọc Anh  (3 )
tại Đà Nẵng
đăng lúc 08:28 12/01/22
5 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 08:00 13/01/22
TRI ÂM kính Phố TRI ÂM kính Phố
Bùi Đức Khánh đăng lúc 13:01 12/01/22
2 phản hồi, lần cuối bởi Bùi Đức Khánh lúc 20:51 12/01/22
Bùi Đức Khánh  (106 )
tại Ninh Bình
đăng lúc 13:01 12/01/22
2 phản hồi, lần cuối bởi Bùi Đức Khánh  (106 ), lúc 20:51 12/01/22
Giao lưu Lộc bình tuyệt đẹp !!! Giao lưu Lộc bình tuyệt đẹp !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 11:09 17/12/21
7 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Ngọc Anh lúc 12:42 12/01/22
NGỌC HIẾU  (110 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:09 17/12/21
7 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Ngọc Anh  (3 ), lúc 12:42 12/01/22
   1   2   3   4   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,
 
Cổ vật gốm sứ
Đồ gỗ
Đồng hồ
Tiền xu - đồ kim loại
Giám định
Gốm sứ
Đồ xưa
Đá quý
Cổ vật loại khác