Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Tiền Xu - Đồ Đồng - Kim Loại
Đỉnh xông trầm, hàng sưu tập. Đỉnh xông trầm, hàng sưu tập.
Lê Nam đăng lúc 09:28 24/04/18
16 phản hồi, lần cuối bởi Lê Nam lúc 18:15 Hôm qua
Lê Nam  (1 )
tại Hà Nội
đăng lúc 09:28 24/04/18
16 phản hồi, lần cuối bởi Lê Nam  (1 ), lúc 18:15 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 13:51 16/12/17
22 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 14:00 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:27 30/07/18
17 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 13:58 Hôm qua
2 Tr 800 k 6 ống voi đồng cổ 2 Tr 800 k 6 ống voi đồng cổ
TRUONG H D BAO đăng lúc 18:46 05/10/18
4 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 13:48 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 18:46 05/10/18
4 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 13:48 Hôm qua
Bộ lư đồng huế xưa nặng như bơm Bộ lư đồng huế xưa nặng như bơm
TRUONG H D BAO đăng lúc 10:23 19/08/18
9 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 13:47 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 10:23 19/08/18
9 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 13:47 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 20:55 09/10/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 13:46 Hôm qua
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 14:49 20/06/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 13:46 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 08:37 Hôm qua
Thanh Bình  (25 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 15:22 29/01/18
29 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình  (25 ), lúc 08:25 Hôm qua
Mâm đồng ovan Mâm đồng ovan
Thanh Bình đăng lúc 07:31 22/05/18
8 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình lúc 08:25 Hôm qua
Thanh Bình  (25 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 07:31 22/05/18
8 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình  (25 ), lúc 08:25 Hôm qua
Bình đồng cổ Bình đồng cổ
Thanh Bình đăng lúc 15:15 24/10/17
16 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình lúc 08:25 Hôm qua
Thanh Bình  (25 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 15:15 24/10/17
16 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình  (25 ), lúc 08:25 Hôm qua
Giao lưu 2 chữ tàu !!! Giao lưu 2 chữ tàu !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 12:03 21/05/18
26 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 08:01 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 12:03 21/05/18
26 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 08:01 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 20:35 07/10/18
4 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 20:37 18/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 07:21 12/10/18
4 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 20:37 18/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 19:15 18/10/18
Giao lưu cặp chân nến !!! Giao lưu cặp chân nến !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:19 13/10/18
3 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 18:03 18/10/18
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:19 13/10/18
3 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 18:03 18/10/18
Giao lưu bình mini bằng bạc !!! Giao lưu bình mini bằng bạc !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 13:45 07/10/18
3 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 18:02 18/10/18
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 13:45 07/10/18
3 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 18:02 18/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 18:00 12/09/18
3 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 18:02 18/10/18
Bộ lư bợm đồng cổ xưa cao 60 cm Bộ lư bợm đồng cổ xưa cao 60 cm
TRUONG H D BAO đăng lúc 18:42 14/10/18
2 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 17:39 18/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 18:42 14/10/18
2 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 17:39 18/10/18
huỳnh chí thanh  (76 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 12:00 18/10/18
Ang đồng khảm tam khí! Ang đồng khảm tam khí!
Ho Van Trung đăng lúc 19:50 05/07/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Ho Van Trung lúc 08:13 18/10/18
Ho Van Trung  (11 )
tại Thừa Thiên Huế
đăng lúc 19:50 05/07/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Ho Van Trung  (11 ), lúc 08:13 18/10/18
Đạt ma sư tổ Đạt ma sư tổ
Nguyenvanhuy đăng lúc 06:56 10/10/17
12 phản hồi, lần cuối bởi Nguyenvanhuy lúc 06:23 18/10/18
Nguyenvanhuy  (6 )
tại Hà Nội
đăng lúc 06:56 10/10/17
12 phản hồi, lần cuối bởi Nguyenvanhuy  (6 ), lúc 06:23 18/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 10:10 11/09/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 20:16 17/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 19:27 05/09/18
11 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 19:51 17/10/18
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 00:31 25/11/17
20 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 19:33 17/10/18
Anh Hùng Xạ Điêu  (0 )
tại Hà Nội
đăng lúc 09:36 18/12/17
12 phản hồi, lần cuối bởi Anh Hùng Xạ Điêu  (0 ), lúc 11:25 17/10/18
Hoài nam  (146 )
tại Hà Nội
đăng lúc 11:23 17/10/18
Giao lưu 2 giá để bàn ủi !! Giao lưu 2 giá để bàn ủi !!
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:51 01/10/18
5 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 08:10 17/10/18
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:51 01/10/18
5 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 08:10 17/10/18
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 14:40 16/05/18
13 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 20:45 16/10/18
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 12:33 08/10/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 19:52 16/10/18
lân ngậm ngọc đồng xưa lân ngậm ngọc đồng xưa
TRUONG H D BAO đăng lúc 14:48 08/10/18
1 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 14:37 16/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 14:48 08/10/18
1 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 14:37 16/10/18
VÕ TẤN LỰC  (113 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:05 17/05/18
32 phản hồi, lần cuối bởi PHAM THỊ QUYÊN sđt: 0919 452 049  (67 ), lúc 13:43 16/10/18
Giao lưu bát đồng (Đã bán) Giao lưu bát đồng (Đã bán)
NGỌC HIẾU đăng lúc 13:43 10/10/17
48 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 13:37 16/10/18
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 13:43 10/10/17
48 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 13:37 16/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 08:27 16/10/18
1 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU  (93 ), lúc 13:29 16/10/18
Hoài nam  (146 )
tại Hà Nội
đăng lúc 08:51 16/10/18
Đỉnh huế xưa Đỉnh huế xưa
Mr. Nghĩa đăng lúc 11:42 27/09/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa lúc 12:00 15/10/18
Mr. Nghĩa  (25 )
tại Hà Nội
đăng lúc 11:42 27/09/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa  (25 ), lúc 12:00 15/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 17:20 06/10/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 00:44 15/10/18
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:41 13/10/18
1 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 09:50 14/10/18
Gạt tàn quý tộc Gạt tàn quý tộc
Mr. Nghĩa đăng lúc 23:17 20/03/18
4 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa lúc 07:38 14/10/18
Mr. Nghĩa  (25 )
tại Hà Nội
đăng lúc 23:17 20/03/18
4 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa  (25 ), lúc 07:38 14/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 09:40 14/09/18
9 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 14:01 13/10/18
đỉnh trầm đỉnh trầm
Mr. Nghĩa đăng lúc 10:04 11/12/17
17 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa lúc 08:35 13/10/18
Mr. Nghĩa  (25 )
tại Hà Nội
đăng lúc 10:04 11/12/17
17 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa  (25 ), lúc 08:35 13/10/18
GL THƯỚC kẹp đồng sưa GL THƯỚC kẹp đồng sưa
nguyenphilam đăng lúc 23:35 20/12/17
4 phản hồi, lần cuối bởi nguyenphilam lúc 20:15 12/10/18
nguyenphilam  (12 )
tại An Giang
đăng lúc 23:35 20/12/17
4 phản hồi, lần cuối bởi nguyenphilam  (12 ), lúc 20:15 12/10/18
Cần giao lưu Cần giao lưu
nguyen van thang đăng lúc 21:29 29/12/17
47 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang lúc 19:42 12/10/18
nguyen van thang  (3 )
tại Hà Nội
đăng lúc 21:29 29/12/17
47 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang  (3 ), lúc 19:42 12/10/18
Cần giao lưu Cần giao lưu
nguyen van thang đăng lúc 18:37 28/12/17
45 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang lúc 19:42 12/10/18
nguyen van thang  (3 )
tại Hà Nội
đăng lúc 18:37 28/12/17
45 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang  (3 ), lúc 19:42 12/10/18
Lọ chạm đồng xưa Lọ chạm đồng xưa
TRUONG H D BAO đăng lúc 10:46 20/09/18
6 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 11:16 12/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 10:46 20/09/18
6 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 11:16 12/10/18
Giao lưu đài chưng bằng bạc !!! Giao lưu đài chưng bằng bạc !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 12:40 08/10/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 11:14 12/10/18
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 12:40 08/10/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 11:14 12/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 10:49 05/10/18
2 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 10:43 12/10/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 09:01 30/09/18
2 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 10:42 12/10/18
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi:
 
Cổ vật gốm sứ
Đồ gỗ
Đồng hồ
Tiền xu - đồ kim loại
Giám định
Gốm sứ
Đồ xưa
Đá quý
Cổ vật loại khác