Phố Đồ Đồng - Kim Loại
Lọ đồng cổ hoa văn tuyệt đẹp Lọ đồng cổ hoa văn tuyệt đẹp
# Đồ đồng
đăng lúc 08:04 Hôm nay
1 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 19:40 Hôm nay
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 08:04 Hôm nay
1 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 19:40 Hôm nay
105 ly đồng đỏ 105 ly đồng đỏ
# Đồ đồng
đăng lúc 08:00 Hôm nay
2 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 19:39 Hôm nay
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 08:00 Hôm nay
2 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 19:39 Hôm nay
Thau đồng đường kính 37cm, lành tít. Thau đồng đường kính 37cm, lành tít.
# Đồ đồng
đăng lúc 07:17 05/10/17
11 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ lúc 19:18 Hôm nay
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 07:17 05/10/17
11 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 19:18 Hôm nay
Thanh ly 3 cai dong ho thien than ( ung ho pho ) Thanh ly 3 cai dong ho thien than ( ung ho pho )
# Đồ đồng
đăng lúc 10:46 03/12/17
22 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Minh Tuấn lúc 19:13 Hôm nay
Nguyễn Minh Tuấn  (37 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 10:46 03/12/17
22 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Minh Tuấn  (37 ), lúc 19:13 Hôm nay
tượng bác tượng bác
# Đồ đồng
đăng lúc 18:48 09/01/18
1 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa lúc 17:31 Hôm nay
Mr. Nghĩa  (25 )
tại Hà Nội
đăng lúc 18:48 09/01/18
1 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa  (25 ), lúc 17:31 Hôm nay
Tượng đồng thiên sứ tình yêu Tượng đồng thiên sứ tình yêu
# Đồ đồng
đăng lúc 19:43 28/12/17
2 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa lúc 17:31 Hôm nay
Mr. Nghĩa  (25 )
tại Hà Nội
đăng lúc 19:43 28/12/17
2 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa  (25 ), lúc 17:31 Hôm nay
Cổ Đỉnh pháp lam (Kháp ti pháp lam) Cổ Đỉnh pháp lam (Kháp ti pháp lam)
# Đồ đồng
đăng lúc 10:34 14/10/17
19 phản hồi, lần cuối bởi GIA BẢO lúc 17:17 Hôm nay
GIA BẢO  (12 )
tại Hà Nội
đăng lúc 10:34 14/10/17
19 phản hồi, lần cuối bởi GIA BẢO  (12 ), lúc 17:17 Hôm nay
Đèn khí đá pháp dáng măng xông Đèn khí đá pháp dáng măng xông
# Đồ đồng
đăng lúc 13:06 28/11/17
15 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU lúc 15:23 Hôm nay
Lê phan minh đức  (42 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 13:06 28/11/17
15 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU  (80 ), lúc 15:23 Hôm nay
Đỉnh trầm tay đĩa ít gặp dầy nặng 1 kg 7 Đỉnh trầm tay đĩa ít gặp dầy nặng 1 kg 7
# Đồ bằng vàng
đăng lúc 08:16 30/11/17
8 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 12:59 Hôm nay
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 08:16 30/11/17
8 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (28 ), lúc 12:59 Hôm nay
Giao lưu đôn đúc xưa !!! Giao lưu đôn đúc xưa !!!
# Đồ đồng
đăng lúc 12:14 07/12/17
20 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 12:57 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (80 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 12:14 07/12/17
20 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (28 ), lúc 12:57 Hôm nay
Cúp đồng Cúp đồng
# Đồ đồng
đăng lúc 15:18 24/10/17
13 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình lúc 09:40 Hôm nay
Thanh Bình  (25 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 15:18 24/10/17
13 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình  (25 ), lúc 09:40 Hôm nay
Cốc đồng mạ bạc Cốc đồng mạ bạc
# Đồ đồng
đăng lúc 08:25 22/10/17
26 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình lúc 09:40 Hôm nay
Thanh Bình  (25 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:25 22/10/17
26 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình  (25 ), lúc 09:40 Hôm nay
Chân đèn năm nến Chân đèn năm nến
# Đồ đồng
đăng lúc 08:34 21/10/17
20 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình lúc 09:40 Hôm nay
Thanh Bình  (25 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:34 21/10/17
20 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình  (25 ), lúc 09:40 Hôm nay
Lư mặt bợm đồng cổ xưa ten đẹp Lư mặt bợm đồng cổ xưa ten đẹp
# Đồ đồng
đăng lúc 18:47 10/12/17
10 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  lúc 09:28 Hôm nay
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 18:47 10/12/17
10 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  (150 ), lúc 09:28 Hôm nay
Đèn Pháp - kính phố xem vui / Đèn Pháp - kính phố xem vui /
# Đồ đồng
đăng lúc 22:16 27/09/17
83 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  lúc 09:28 Hôm nay
Vũ Thu Minh  (150 )
tại Nam Hà
đăng lúc 22:16 27/09/17
83 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  (150 ), lúc 09:28 Hôm nay
Bộ ô trầu đồng xưa 2 ngân đế mắt trúc Bộ ô trầu đồng xưa 2 ngân đế mắt trúc
# Đồ đồng
đăng lúc 16:14 11/01/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  lúc 09:27 Hôm nay
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 16:14 11/01/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  (150 ), lúc 09:27 Hôm nay
Lân đồng xưa đuôi dài tuyệt đẹp ít gặp Lân đồng xưa đuôi dài tuyệt đẹp ít gặp
# Đồ đồng
đăng lúc 22:10 13/01/18
6 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  lúc 09:26 Hôm nay
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 22:10 13/01/18
6 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  (150 ), lúc 09:26 Hôm nay
Đỉnh tàu! Đỉnh tàu!
# Đồ đồng
đăng lúc 16:55 05/12/17
4 phản hồi, lần cuối bởi Ho Van Trung lúc 07:46 Hôm nay
Ho Van Trung  (11 )
tại Thừa Thiên Huế
đăng lúc 16:55 05/12/17
4 phản hồi, lần cuối bởi Ho Van Trung  (11 ), lúc 07:46 Hôm nay
Đôi chóe đồng Đôi chóe đồng
# Đồ đồng
đăng lúc 10:47 31/12/17
9 phản hồi, lần cuối bởi Minh đồ xưa lúc 07:40 Hôm nay
Minh đồ xưa  (214 )
tại Hà Nội
đăng lúc 10:47 31/12/17
9 phản hồi, lần cuối bởi Minh đồ xưa  (214 ), lúc 07:40 Hôm nay
Lân ngậm ngọc đồng xưa nặng như bơm Lân ngậm ngọc đồng xưa nặng như bơm
# Đồ đồng
đăng lúc 20:59 14/01/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 23:29 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 20:59 14/01/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (28 ), lúc 23:29 Hôm qua
Ống nhổ miệng loe nặng 2 kg 1 Ống nhổ miệng loe nặng 2 kg 1
# Đồ đồng
đăng lúc 17:25 04/01/18
8 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 23:27 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 17:25 04/01/18
8 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (28 ), lúc 23:27 Hôm qua
Cái tang bằng đồng , dài 20cm, lành tít. Cái tang bằng đồng , dài 20cm, lành tít.
# Đồ đồng
đăng lúc 09:16 17/10/17
10 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ lúc 23:03 Hôm qua
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 09:16 17/10/17
10 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 23:03 Hôm qua
Kiếm khách... Kiếm khách...
# Đồ đồng
đăng lúc 22:08 Hôm qua
Thu Hà  (3 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 22:08 Hôm qua
Mỹ Nghệ Thành Đô  (127 )
tại Thái Bình
đăng lúc 20:16 Hôm qua
Cặp ngựa đồng pháp lam Cặp ngựa đồng pháp lam
# Đồ đồng
đăng lúc 08:14 28/09/17
9 phản hồi, lần cuối bởi TĂNG KIM NHẬT lúc 19:58 Hôm qua
TĂNG KIM NHẬT  (1 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:14 28/09/17
9 phản hồi, lần cuối bởi TĂNG KIM NHẬT  (1 ), lúc 19:58 Hôm qua
Thanh ly dong ho omega bằng đồng Thanh ly dong ho omega bằng đồng
# Đồ đồng
đăng lúc 11:31 24/10/17
8 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Minh Tuấn lúc 19:01 Hôm qua
Nguyễn Minh Tuấn  (37 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 11:31 24/10/17
8 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Minh Tuấn  (37 ), lúc 19:01 Hôm qua
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 06:59 25/10/17
9 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 16:47 Hôm qua
Chung Chí Phát  (97 )
tại Nam Định
đăng lúc 23:59 05/11/17
19 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU  (80 ), lúc 11:09 Hôm qua
Bộ lư bợm đồng cổ xưa Bộ lư bợm đồng cổ xưa
# Đồ đồng
đăng lúc 21:43 10/01/18
6 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  lúc 10:01 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 21:43 10/01/18
6 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  (150 ), lúc 10:01 Hôm qua
Đồng lửa nguyên khối 15 vú ít gặp Đồng lửa nguyên khối 15 vú ít gặp
# Đồ đồng
đăng lúc 15:32 15/01/18
1 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  lúc 10:00 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 15:32 15/01/18
1 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  (150 ), lúc 10:00 Hôm qua
Sư tử đồng Sư tử đồng
# Đồ đồng
đăng lúc 17:16 02/11/17
16 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa lúc 09:23 Hôm qua
Mr. Nghĩa  (25 )
tại Hà Nội
đăng lúc 17:16 02/11/17
16 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa  (25 ), lúc 09:23 Hôm qua
Giao lưu 6 tách đồng..400 ngàn. Giao lưu 6 tách đồng..400 ngàn.
# Đồ đồng
đăng lúc 12:57 17/10/17
29 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU lúc 09:25 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (80 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 12:57 17/10/17
29 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU  (80 ), lúc 09:25 Hôm qua
Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg
# Đồ đồng
đăng lúc 06:22 30/12/17
10 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ lúc 06:17 Hôm qua
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 06:22 30/12/17
10 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 06:17 Hôm qua
Đỉnh xông trầm bằng đồng cao 15cm. Giá... Đỉnh xông trầm bằng đồng cao 15cm. Giá...
# Đồ đồng
đăng lúc 09:44 05/01/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ lúc 06:17 Hôm qua
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 09:44 05/01/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 06:17 Hôm qua
Quan Âm Toạ Sơn Quan Âm Toạ Sơn
# Đồ đồng
đăng lúc 04:56 28/10/17
3 phản hồi, lần cuối bởi Nguyenvanhuy lúc 04:57 Hôm qua
Nguyenvanhuy  (6 )
tại Hà Nội
đăng lúc 04:56 28/10/17
3 phản hồi, lần cuối bởi Nguyenvanhuy  (6 ), lúc 04:57 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 18:38 07/10/17
9 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (28 ), lúc 21:09 15/01/18
Giao lưu mâm tuyệt đẹp Giao lưu mâm tuyệt đẹp
# Đồ đồng
đăng lúc 13:59 13/01/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Trương Duy Là lúc 20:53 15/01/18
NGỌC HIẾU  (80 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 13:59 13/01/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Trương Duy Là  (186 ), lúc 20:53 15/01/18
Giao lưu mâm tứ giác chạm và mạ bạc !! Giao lưu mâm tứ giác chạm và mạ bạc !!
# Đồ đồng
đăng lúc 15:18 15/12/17
7 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 20:18 15/01/18
NGỌC HIẾU  (80 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 15:18 15/12/17
7 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 20:18 15/01/18
tamdam  (2 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 19:27 30/10/17
4 phản hồi, lần cuối bởi tamdam  (2 ), lúc 20:04 15/01/18
Bộ chiên đồng cổ đồ đào Bộ chiên đồng cổ đồ đào
# Đồ đồng
đăng lúc 18:47 05/01/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Anh Bằng lúc 15:43 15/01/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 18:47 05/01/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Anh Bằng  (194 ), lúc 15:43 15/01/18
Tượng cổ mời phố xem ngày chủ nhật Tượng cổ mời phố xem ngày chủ nhật
# Đồ đồng
đăng lúc 14:09 26/11/17
4 phản hồi, lần cuối bởi Bao Ngoc. lúc 10:23 15/01/18
Bao Ngoc.  (17 )
tại Thừa Thiên Huế
đăng lúc 14:09 26/11/17
4 phản hồi, lần cuối bởi Bao Ngoc.  (17 ), lúc 10:23 15/01/18
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 10:27 04/01/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 18:30 14/01/18
Giao lưu Mâm Đồng bạch mạ bạc !!! Giao lưu Mâm Đồng bạch mạ bạc !!!
# Đồ đồng
đăng lúc 15:19 24/11/17
8 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 18:22 14/01/18
NGỌC HIẾU  (80 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 15:19 24/11/17
8 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (28 ), lúc 18:22 14/01/18
Đỉnh trúc hoá Long đồng đỏ Đỉnh trúc hoá Long đồng đỏ
# Đồ đồng
đăng lúc 14:03 10/09/17
15 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 18:20 14/01/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 14:03 10/09/17
15 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (28 ), lúc 18:20 14/01/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 14:34 09/12/17
15 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (28 ), lúc 18:19 14/01/18
1 cái tượng bằng đồng, giá 250k 1 cái tượng bằng đồng, giá 250k
# Đồ đồng
đăng lúc 19:47 16/10/17
12 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ lúc 18:04 14/01/18
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 19:47 16/10/17
12 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 18:04 14/01/18
Tương nữ thần, Tương nữ thần,
# Đồ đồng
đăng lúc 19:55 13/10/17
13 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ lúc 18:03 14/01/18
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 19:55 13/10/17
13 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 18:03 14/01/18
Trang 1         1   2   3   ... 
Quản lý bởi:

..