Loại khác    # Nhờ giám định
Giao lưu bình bông cao 33 cm miệng 6,5cm vòng bụng 62 cm Giao lưu bình bông cao 33 cm miệng 6,5cm vòng bụng 62 cm
# Nhờ giám định
đăng lúc 19:37 02/11/17
4 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng lúc 09:52 30/12/17
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 19:37 02/11/17
4 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 09:52 30/12/17
Giao lưu hai cây búa đá nặng 9,1kg dài 62 cm Giao lưu hai cây búa đá nặng 9,1kg dài 62 cm
# Nhờ giám định
đăng lúc 19:25 27/10/17
5 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng lúc 09:52 30/12/17
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 19:25 27/10/17
5 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 09:52 30/12/17
Giao lưu bình bông cao 49 cm vòng bụng 86 cm miệng 17 cm Giao lưu bình bông cao 49 cm vòng bụng 86 cm miệng 17 cm
# Nhờ giám định
đăng lúc 15:59 02/11/17
4 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng lúc 09:52 30/12/17
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 15:59 02/11/17
4 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 09:52 30/12/17
Trang 1         1   2   3   ... 
Quản lý bởi: