Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ
Lưu Hải tượng gỗ xưa Lưu Hải tượng gỗ xưa
Đạt Ma Tiểu Tử đăng lúc 04:49 23/06/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Đạt Ma Tiểu Tử lúc 13:08 Hôm nay
Đạt Ma Tiểu Tử  (108 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 04:49 23/06/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Đạt Ma Tiểu Tử  (108 ), lúc 13:08 Hôm nay
Đầu gỗ xưa Đầu gỗ xưa
Đạt Ma Tiểu Tử đăng lúc 05:25 Hôm qua
1 phản hồi, lần cuối bởi Đạt Ma Tiểu Tử lúc 13:08 Hôm nay
Đạt Ma Tiểu Tử  (108 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 05:25 Hôm qua
1 phản hồi, lần cuối bởi Đạt Ma Tiểu Tử  (108 ), lúc 13:08 Hôm nay
Tích sử Tích sử
Đạt Ma Tiểu Tử đăng lúc 20:05 23/06/21
1 phản hồi, lần cuối bởi Đạt Ma Tiểu Tử lúc 13:08 Hôm nay
Đạt Ma Tiểu Tử  (108 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 20:05 23/06/21
1 phản hồi, lần cuối bởi Đạt Ma Tiểu Tử  (108 ), lúc 13:08 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (110 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:39 Hôm nay
Ông thọ xưa Ông thọ xưa
Lê phan minh đức đăng lúc 10:29 17/05/21
7 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU lúc 11:29 Hôm nay
Lê phan minh đức  (42 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 10:29 17/05/21
7 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU  (110 ), lúc 11:29 Hôm nay
Cặp bình bát tiên Khang Hy Cặp bình bát tiên Khang Hy
Phạm Thế Giang đăng lúc 10:28 18/05/21
9 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang lúc 11:11 Hôm nay
Phạm Thế Giang  (1 )
tại Bà Rịa Vũng Tàu
đăng lúc 10:28 18/05/21
9 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang  (1 ), lúc 11:11 Hôm nay
Phạm Thế Giang  (1 )
tại Bà Rịa Vũng Tàu
đăng lúc 11:57 21/05/21
8 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang  (1 ), lúc 11:11 Hôm nay
Bình Khang Hy Bình Khang Hy
Phạm Thế Giang đăng lúc 09:18 19/05/21
9 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang lúc 11:11 Hôm nay
Phạm Thế Giang  (1 )
tại Bà Rịa Vũng Tàu
đăng lúc 09:18 19/05/21
9 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang  (1 ), lúc 11:11 Hôm nay
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 10:05 Hôm nay
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 10:02 Hôm nay
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 09:48 Hôm nay
Đào Tiềm thưởng cúc . Đào Tiềm thưởng cúc .
Hoàng Minh đăng lúc 09:21 06/01/18
63 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:33 Hôm nay
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:21 06/01/18
63 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:33 Hôm nay
Tùng hạc diên niên. Tùng hạc diên niên.
Hoàng Minh đăng lúc 10:14 03/02/20
30 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:32 Hôm nay
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 10:14 03/02/20
30 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:32 Hôm nay
Mai hạc chữ Hán. Mai hạc chữ Hán.
Hoàng Minh đăng lúc 09:13 22/01/18
74 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 08:31 Hôm nay
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:13 22/01/18
74 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 08:31 Hôm nay
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 07:21 25/01/21
21 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 06:59 Hôm nay
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 16:28 31/01/21
13 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 06:59 Hôm nay
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 06:58 03/04/21
13 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 06:59 Hôm nay
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 08:27 02/06/21
5 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 06:58 Hôm nay
2 búp bê xưa bằng gỗ và vải. Nhật 2 búp bê xưa bằng gỗ và vải. Nhật
THẢO LX đăng lúc 14:07 13/05/21
3 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 16:40 Hôm qua
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 14:07 13/05/21
3 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 16:40 Hôm qua
Men xà cừ hoa xưa hàng Nhật... Men xà cừ hoa xưa hàng Nhật...
THẢO LX đăng lúc 18:08 30/05/21
3 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 16:40 Hôm qua
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 18:08 30/05/21
3 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 16:40 Hôm qua
4 set tách Pháp thủy tinh màu 4 set tách Pháp thủy tinh màu
THẢO LX đăng lúc 13:27 13/05/21
7 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 16:40 Hôm qua
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 13:27 13/05/21
7 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 16:40 Hôm qua
Hũ gốm xưa VN Hũ gốm xưa VN
THẢO LX đăng lúc 19:41 06/06/21
3 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 16:40 Hôm qua
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 19:41 06/06/21
3 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 16:40 Hôm qua
Bình chuẩn cổ Bình chuẩn cổ
Phạm Thế Giang đăng lúc 12:01 04/06/21
5 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang lúc 13:18 Hôm qua
Phạm Thế Giang  (1 )
tại Bà Rịa Vũng Tàu
đăng lúc 12:01 04/06/21
5 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang  (1 ), lúc 13:18 Hôm qua
Ống tranh chữ Khang Hy Ống tranh chữ Khang Hy
Phạm Thế Giang đăng lúc 09:16 19/05/21
10 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang lúc 13:18 Hôm qua
Phạm Thế Giang  (1 )
tại Bà Rịa Vũng Tàu
đăng lúc 09:16 19/05/21
10 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang  (1 ), lúc 13:18 Hôm qua
Phạm Thế Giang  (1 )
tại Bà Rịa Vũng Tàu
đăng lúc 11:54 11/06/20
57 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang  (1 ), lúc 13:18 Hôm qua
kính phố xem vui kính phố xem vui
thuan nguyen đăng lúc 11:23 06/04/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức lúc 12:19 Hôm qua
thuan nguyen  (0 )
tại Hải ngoại
đăng lúc 11:23 06/04/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức  (42 ), lúc 12:19 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (110 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:57 20/06/21
1 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức  (42 ), lúc 12:18 Hôm qua
Giao lưu Đài gỗ !!! Giao lưu Đài gỗ !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 12:24 10/06/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức lúc 12:18 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (110 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 12:24 10/06/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức  (42 ), lúc 12:18 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (110 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 12:50 23/06/21
1 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức  (42 ), lúc 12:17 Hôm qua
Colar và vỉ đỡ lamp đèn pháp Colar và vỉ đỡ lamp đèn pháp
Lê phan minh đức đăng lúc 08:58 03/10/20
9 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức lúc 12:17 Hôm qua
Lê phan minh đức  (42 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 08:58 03/10/20
9 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức  (42 ), lúc 12:17 Hôm qua
Xông trần bàn trà xưa Xông trần bàn trà xưa
Lê phan minh đức đăng lúc 10:10 13/05/21
7 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức lúc 12:17 Hôm qua
Lê phan minh đức  (42 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 10:10 13/05/21
7 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức  (42 ), lúc 12:17 Hôm qua
Dây hổ phách baltic xưa Dây hổ phách baltic xưa
Lê phan minh đức đăng lúc 10:10 04/05/21
7 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức lúc 12:16 Hôm qua
Lê phan minh đức  (42 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 10:10 04/05/21
7 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức  (42 ), lúc 12:16 Hôm qua
Lê phan minh đức  (42 )
tại Cần Thơ
đăng lúc 10:05 13/06/21
3 phản hồi, lần cuối bởi Lê phan minh đức  (42 ), lúc 12:16 Hôm qua
Phượng hí ngô đồng. Phượng hí ngô đồng.
Hoàng Minh đăng lúc 08:38 01/02/18
74 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:13 Hôm qua
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:38 01/02/18
74 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:13 Hôm qua
Câu trăng. Câu trăng.
Hoàng Minh đăng lúc 08:35 24/05/18
60 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:12 Hôm qua
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:35 24/05/18
60 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:12 Hôm qua
Kỳ Nam cổ ! Kỳ Nam cổ !
lê đình thuận đăng lúc 16:21 09/10/17
158 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:11 Hôm qua
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 16:21 09/10/17
158 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:11 Hôm qua
Tứ dân Tứ dân
Hoàng Minh đăng lúc 08:37 11/12/18
50 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 09:11 Hôm qua
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:37 11/12/18
50 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:11 Hôm qua
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:04 29/08/19
105 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 09:10 Hôm qua
Mặt già ạ Mặt già ạ
Gốm sứ tuyển chọn đăng lúc 20:44 01/06/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Gốm sứ tuyển chọn lúc 08:57 Hôm qua
Gốm sứ tuyển chọn  (104 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 20:44 01/06/21
2 phản hồi, lần cuối bởi Gốm sứ tuyển chọn  (104 ), lúc 08:57 Hôm qua
Đĩa khóa lồng. Đĩa khóa lồng.
Hoàng Minh đăng lúc 09:45 20/03/18
86 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 10:34 23/06/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:45 20/03/18
86 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 10:34 23/06/21
Chúc mừng năm mới . Chúc mừng năm mới .
Hoàng Minh đăng lúc 10:48 23/01/20
34 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 10:34 23/06/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 10:48 23/01/20
34 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 10:34 23/06/21
Bát vẽ phượng hàm thư . Bát vẽ phượng hàm thư .
Hoàng Minh đăng lúc 10:24 07/10/18
44 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 10:33 23/06/21
Hoàng Minh  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 10:24 07/10/18
44 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 10:33 23/06/21
Vòng trầm xưa ! Vòng trầm xưa !
lê đình thuận đăng lúc 08:34 26/05/21
7 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh lúc 10:33 23/06/21
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:34 26/05/21
7 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 10:33 23/06/21
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:48 14/08/20
39 phản hồi, lần cuối bởi Hoàng Minh  (54 ), lúc 10:32 23/06/21
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 11:58 08/07/19
77 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 08:52 23/06/21
Giao lưu Tủ tàu xưa !!! Giao lưu Tủ tàu xưa !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:21 28/05/21
4 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 08:52 23/06/21
NGỌC HIẾU  (110 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:21 28/05/21
4 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (17 ), lúc 08:52 23/06/21
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,
 
Cổ vật gốm sứ
Đồ gỗ
Đồng hồ
Tiền xu - đồ kim loại
Giám định
Gốm sứ
Đồ xưa
Đá quý
Cổ vật loại khác
 

..