Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Minh (TQ)

Cần giao lưu một đĩa cá Minh huyết đỉa rất đẹp

Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối
Đăng lúc 15:29 ngày 13 tháng 06 năm 2019 15:29 13 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Cần giao lưu một đĩa cá Minh huyết đỉa rất đẹp, đường kính 26,2cm, bị cờm miệng và tóc nhẹ 1 đường nhỏ như hình, huyết đỉa đỏ rực rỡ, chuẩn đồ xưa. Kính phố ( các bác giao lưu xin gọi điện thoại trực tiếp)
 


 
 
 
 
 
 


Sửa lần cuối lúc 20:34 10/11/2020
Đăng lúc 10:07 ngày 14 tháng 06 năm 2019 10:07 14 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 17:59 ngày 14 tháng 06 năm 2019 17:59 14 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 11:42 ngày 15 tháng 06 năm 2019 11:42 15 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 18:40 ngày 15 tháng 06 năm 2019 18:40 15 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 18:37 ngày 16 tháng 06 năm 2019 18:37 16 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 12:23 ngày 20 tháng 06 năm 2019 12:23 20 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 18:30 ngày 22 tháng 06 năm 2019 18:30 22 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 18:42 ngày 25 tháng 06 năm 2019 18:42 25 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 08:59 ngày 29 tháng 06 năm 2019 08:59 29 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 13:00 ngày 02 tháng 07 năm 2019 13:00 02 tháng 07 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.