Chiều cao Khoảng 34,5 cm 
Kích thước mặt bàn khoảng 38 x 64,5 cm 
Xin liên hệ với tôi để biết giá nhé 0917545697