Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Loại khác

Cần giao lưu một khay cổ khảm ốc đẹp bằng gỗ quý

Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  3  Trang kế
Đăng lúc 20:09 ngày 15 tháng 12 năm 2019 20:09 15 tháng 12 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Cần giao lưu một khay cổ khảm ốc đẹp bằng gỗ quý, vuông 24,5 cm x 24,5cm, chất liệu ốc vàng chanh đỏ lửa vì chụp hình đồ khảm ốc rất khó, nhìn thực tế bên ngoài đẹp hơn trong hình. Kính phố ( các bác giao lưu xin gọi điện thoại trực tiếp để biết thêm chi tiết)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sửa lần cuối lúc 09:00 18/11/2020
Đăng lúc 17:27 ngày 23 tháng 12 năm 2019 17:27 23 tháng 12 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 16:46 ngày 30 tháng 12 năm 2019 16:46 30 tháng 12 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 18:52 ngày 08 tháng 01 năm 2020 18:52 08 tháng 01 / 2020
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 17:01 ngày 22 tháng 01 năm 2020 17:01 22 tháng 01 / 2020
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 16:43 ngày 09 tháng 02 năm 2020 16:43 09 tháng 02 / 2020
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 16:52 ngày 20 tháng 02 năm 2020 16:52 20 tháng 02 / 2020
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 18:48 ngày 04 tháng 03 năm 2020 18:48 04 tháng 03 / 2020
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 18:40 ngày 15 tháng 03 năm 2020 18:40 15 tháng 03 / 2020
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 17:06 ngày 23 tháng 03 năm 2020 17:06 23 tháng 03 / 2020
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 17:40 ngày 06 tháng 04 năm 2020 17:40 06 tháng 04 / 2020
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  3  Trang kế

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.