Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Cổ vật gốm sứ loại khác

Bình Bông Có Lẽ Hiếm

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Đăng lúc 11:07 ngày 14 tháng 04 năm 2019 11:07 14 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0918769737
Địa chỉ: E12/355B QL50 - Đa Phước - Bình Chánh
59 bạn bè
 Kết bạn
Bình Bông Có Lẽ Hiếm . Cao 23cm .


Sửa lần cuối lúc 15:46 22/04/2019
Trần Minh Đông
STK 19185069 Ngân Hàng ACB - CN Vạn Hạnh TPHCM
hay STK 711A05202806 Ngân Hàng Công Thương - Chi Nhánh 10 TPHCM
Đăng lúc 18:24 ngày 14 tháng 04 năm 2019 18:24 14 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0918769737
Địa chỉ: E12/355B QL50 - Đa Phước - Bình Chánh
59 bạn bè
 Kết bạn
Trần Minh Đông
STK 19185069 Ngân Hàng ACB - CN Vạn Hạnh TPHCM
hay STK 711A05202806 Ngân Hàng Công Thương - Chi Nhánh 10 TPHCM
Đăng lúc 09:56 ngày 15 tháng 04 năm 2019 09:56 15 tháng 04 / 2019
Nguyen thang-SĐ   (7 )
Đã được 15 người xác thực
Biết đâu là nợ là duyên, Trời sinh vi vật chi miền thế gian
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0936071914
Địa chỉ: haiduong
11 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 09:57 ngày 15 tháng 04 năm 2019 09:57 15 tháng 04 / 2019
Nguyen thang-SĐ   (7 )
Đã được 15 người xác thực
Biết đâu là nợ là duyên, Trời sinh vi vật chi miền thế gian
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0936071914
Địa chỉ: haiduong
11 bạn bè
 Kết bạn
Bác cho xin giá !
Đăng lúc 10:21 ngày 15 tháng 04 năm 2019 10:21 15 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0918769737
Địa chỉ: E12/355B QL50 - Đa Phước - Bình Chánh
59 bạn bè
 Kết bạn
Cám ơn Anh .
Trần Minh Đông
STK 19185069 Ngân Hàng ACB - CN Vạn Hạnh TPHCM
hay STK 711A05202806 Ngân Hàng Công Thương - Chi Nhánh 10 TPHCM
Đăng lúc 21:04 ngày 16 tháng 04 năm 2019 21:04 16 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0918769737
Địa chỉ: E12/355B QL50 - Đa Phước - Bình Chánh
59 bạn bè
 Kết bạn
Trần Minh Đông
STK 19185069 Ngân Hàng ACB - CN Vạn Hạnh TPHCM
hay STK 711A05202806 Ngân Hàng Công Thương - Chi Nhánh 10 TPHCM
Đăng lúc 19:15 ngày 18 tháng 04 năm 2019 19:15 18 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0918769737
Địa chỉ: E12/355B QL50 - Đa Phước - Bình Chánh
59 bạn bè
 Kết bạn
Trần Minh Đông
STK 19185069 Ngân Hàng ACB - CN Vạn Hạnh TPHCM
hay STK 711A05202806 Ngân Hàng Công Thương - Chi Nhánh 10 TPHCM
Đăng lúc 15:46 ngày 22 tháng 04 năm 2019 15:46 22 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0918769737
Địa chỉ: E12/355B QL50 - Đa Phước - Bình Chánh
59 bạn bè
 Kết bạn
Trần Minh Đông
STK 19185069 Ngân Hàng ACB - CN Vạn Hạnh TPHCM
hay STK 711A05202806 Ngân Hàng Công Thương - Chi Nhánh 10 TPHCM
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
 Để đưa bản tin lên đầu trang, bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.