Tình trạng : ngoài vc bị mất nắp thì còn lại hoàn hảo 100% . Đề tài rất quý và hiếm . Kích thước ấm khủng nhất trong các loại ấm cổ vật Việt Nam , cụ thể là : cao 24cm (chưa tính nắp ấm) , đương kính ấm 24cm chiều rộng 30cm tính đến đầu miệng vòi
Xin Lh : 0946211970