Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Loại khác

giao lưu chun sâm.,tình trạng như ảnh, chuẩn cổ

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Đăng lúc 14:37 ngày 12 tháng 06 năm 2019 14:37 12 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
chun sâm ghép nắp, chuẩn cổ, nắp vẽ phụng, chun vẽ cổ đồ, toàn lành.

Sửa lần cuối lúc 16:39 16/08/2019
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 14:46 ngày 19 tháng 06 năm 2019 14:46 19 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 18:37 ngày 24 tháng 06 năm 2019 18:37 24 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 18:05 ngày 30 tháng 06 năm 2019 18:05 30 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 17:18 ngày 31 tháng 07 năm 2019 17:18 31 tháng 07 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 12:15 ngày 06 tháng 08 năm 2019 12:15 06 tháng 08 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 16:39 ngày 16 tháng 08 năm 2019 16:39 16 tháng 08 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
 Để đưa bản tin lên đầu trang, bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.