Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Loại khác

Giao lưu 2 cặp chén đĩa đời Ung Chính.

Up tin |  Đăng phản hồi
Đăng lúc 14:28 ngày 07 tháng 11 năm 2020 14:28 07 tháng 11 / 2020
Điện thoại: 0844049779
Địa chỉ: Nam Định
10 bạn bè
 Kết bạn
Kính phố giao lưu cặp chén đĩa UC, men nâu,tích Đào Tiềm Thưởng Cúc. Tình trạng lành tít cam kết chuẩn đồ và tình trạng như lời giới thiệu.Sửa lần cuối lúc 16:45 18/11/2020
Đăng lúc 07:18 ngày 08 tháng 11 năm 2020 07:18 08 tháng 11 / 2020
Điện thoại: 0844049779
Địa chỉ: Nam Định
10 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 07:18 ngày 08 tháng 11 năm 2020 07:18 08 tháng 11 / 2020
Điện thoại: 0844049779
Địa chỉ: Nam Định
10 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 19:22 ngày 11 tháng 11 năm 2020 19:22 11 tháng 11 / 2020
Điện thoại: 0844049779
Địa chỉ: Nam Định
10 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 13:56 ngày 12 tháng 11 năm 2020 13:56 12 tháng 11 / 2020
Điện thoại: 0844049779
Địa chỉ: Nam Định
10 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 14:24 ngày 17 tháng 11 năm 2020 14:24 17 tháng 11 / 2020
Điện thoại: 0844049779
Địa chỉ: Nam Định
10 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 14:24 ngày 17 tháng 11 năm 2020 14:24 17 tháng 11 / 2020
Điện thoại: 0844049779
Địa chỉ: Nam Định
10 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 16:45 ngày 18 tháng 11 năm 2020 16:45 18 tháng 11 / 2020
Điện thoại: 0844049779
Địa chỉ: Nam Định
10 bạn bè
 Kết bạn
Up tin |  Đăng phản hồi

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.