NO COD. Hàng đã giao dịch xong miễn đổi và trả lại. Xin cảm ơn.