Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Loại khác

Dọn Nhà Thanh Lí : Chậu Lái Thiêu Già Khủng Giá 1.3 Triệu Chưa Ship

Up tin |  Đăng phản hồi
Đăng lúc 14:08 ngày 05 tháng 10 năm 2019 14:08 05 tháng 10 / 2019
Điện thoại: 0902.378.377
Địa chỉ: 296 Bùi Minh Trực - P6 - Q8 - TPHCM
0 bạn bè
 Kết bạn
Dọn Nhà Thanh Lí :  Chậu Lái Thiêu Già Khủng Giá 1.3 Triệu Chưa Ship


Sửa lần cuối lúc 08:23 18/12/2019
NO COD. Hàng đã giao dịch xong miễn đổi và trả lại. Xin cảm ơn.
Đăng lúc 12:27 ngày 31 tháng 10 năm 2019 12:27 31 tháng 10 / 2019
Điện thoại: 0902.378.377
Địa chỉ: 296 Bùi Minh Trực - P6 - Q8 - TPHCM
0 bạn bè
 Kết bạn
NO COD. Hàng đã giao dịch xong miễn đổi và trả lại. Xin cảm ơn.
Đăng lúc 10:22 ngày 01 tháng 11 năm 2019 10:22 01 tháng 11 / 2019
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 22:51 ngày 01 tháng 12 năm 2019 22:51 01 tháng 12 / 2019
Điện thoại: 0902.378.377
Địa chỉ: 296 Bùi Minh Trực - P6 - Q8 - TPHCM
0 bạn bè
 Kết bạn
NO COD. Hàng đã giao dịch xong miễn đổi và trả lại. Xin cảm ơn.
Đăng lúc 08:09 ngày 02 tháng 12 năm 2019 08:09 02 tháng 12 / 2019
Điện thoại: 0905144470
Địa chỉ: Quảng Ngãi
44 bạn bè
 Kết bạn
Phan Tấn Ngọc _ stk: 0103 178 126
Đông Á
Đăng lúc 08:11 ngày 04 tháng 12 năm 2019 08:11 04 tháng 12 / 2019
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 19:27 ngày 17 tháng 12 năm 2019 19:27 17 tháng 12 / 2019
Điện thoại: 0902.378.377
Địa chỉ: 296 Bùi Minh Trực - P6 - Q8 - TPHCM
0 bạn bè
 Kết bạn
NO COD. Hàng đã giao dịch xong miễn đổi và trả lại. Xin cảm ơn.
Đăng lúc 08:23 ngày 18 tháng 12 năm 2019 08:23 18 tháng 12 / 2019
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
Up tin |  Đăng phản hồi

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.