Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Thanh (TQ)

ống nhổ da chu chuẩn cổ,đk miệng 15cm x cao 12cm 700k

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Đăng lúc 15:28 ngày 24 tháng 05 năm 2019 15:28 24 tháng 05 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
ống nhổ da chu, chuẩn cổ, vỡ mất thịt, đã làm lại như ảnh,cao 12cm x miệng 15cm,, bao ship,có cod

Sửa lần cuối lúc 15:15 16/07/2019
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 10:50 ngày 27 tháng 05 năm 2019 10:50 27 tháng 05 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 19:00 ngày 29 tháng 05 năm 2019 19:00 29 tháng 05 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 16:15 ngày 04 tháng 07 năm 2019 16:15 04 tháng 07 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 14:26 ngày 06 tháng 07 năm 2019 14:26 06 tháng 07 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 18:30 ngày 11 tháng 07 năm 2019 18:30 11 tháng 07 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 15:15 ngày 16 tháng 07 năm 2019 15:15 16 tháng 07 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
 Để đưa bản tin lên đầu trang, bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.