Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Thanh (TQ)

dĩa có chân men celadon rạn xanh đậu,chuẩn cổ 18cm

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Đăng lúc 13:58 ngày 24 tháng 05 năm 2019 13:58 24 tháng 05 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
**dĩa có chân ( cái chò) celadon men xanh ngọc,ám họa, vẩy ba vết đã chụp rõ trên ảnh.tư duy chuẩn cổ.
kích thước: đk 18cm cao 12cm, cốt lạc tinh.
tình trạng vẩy đã chụp rõ trên ảnh.

Sửa lần cuối lúc 15:42 16/06/2019
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 11:16 ngày 28 tháng 05 năm 2019 11:16 28 tháng 05 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 10:03 ngày 04 tháng 06 năm 2019 10:03 04 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 09:06 ngày 05 tháng 06 năm 2019 09:06 05 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 07:26 ngày 07 tháng 06 năm 2019 07:26 07 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 09:28 ngày 12 tháng 06 năm 2019 09:28 12 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 15:42 ngày 16 tháng 06 năm 2019 15:42 16 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
 Để đưa bản tin lên đầu trang, bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.