Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Thanh (TQ)

dĩa có chân men celadon rạn xanh đậu,chuẩn cổ 18cm

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang    1   2  Trang kế
Đăng lúc 13:58 ngày 24 tháng 05 năm 2019 13:58 24 tháng 05 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
**dĩa có chân ( cái chò) celadon men xanh ngọc,ám họa, vẩy ba vết đã chụp rõ trên ảnh.tư duy chuẩn cổ.
kích thước: đk 18cm cao 12cm, cốt lạc tinh.
tình trạng vẩy đã chụp rõ trên ảnh.

Sửa lần cuối lúc 13:10 28/08/2019
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 11:16 ngày 28 tháng 05 năm 2019 11:16 28 tháng 05 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 10:03 ngày 04 tháng 06 năm 2019 10:03 04 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 09:06 ngày 05 tháng 06 năm 2019 09:06 05 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 07:26 ngày 07 tháng 06 năm 2019 07:26 07 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 09:28 ngày 12 tháng 06 năm 2019 09:28 12 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 15:42 ngày 16 tháng 06 năm 2019 15:42 16 tháng 06 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 05:40 ngày 13 tháng 07 năm 2019 05:40 13 tháng 07 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 13:03 ngày 15 tháng 07 năm 2019 13:03 15 tháng 07 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 15:15 ngày 16 tháng 07 năm 2019 15:15 16 tháng 07 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
Đăng lúc 16:25 ngày 20 tháng 07 năm 2019 16:25 20 tháng 07 / 2019
Điện thoại: 0948777933
Địa chỉ: cần thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
đường phong - ngọn gió đến từ Đại Đường
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang    1   2  Trang kế
 Để đưa bản tin lên đầu trang, bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.