Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Thanh (TQ)

giao lưu bát Minh vẽ chữ Thọ cách điệu, sâu lòng 25cm

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang    1   2  Trang kế
Đăng lúc 06:38 ngày 26 tháng 03 năm 2019 06:38 26 tháng 03 / 2019
Điện thoại: 0904299912
Địa chỉ: Cần Thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
- Giao lưu Bát vẽ "Bách thọ" - mỗi chữ thọ vẽ một kiểu khác nhau, men lạc tinh,  chuẩn cổ, sâu lòng, đời Minh, trong lòng tô có đóng mộc vuông
- Kích thước : đk 25cm
- Tình trạng : tóc như ảnh.

Sửa lần cuối lúc 13:55 12/05/2019
唐风
Đăng lúc 06:33 ngày 29 tháng 03 năm 2019 06:33 29 tháng 03 / 2019
Điện thoại: 0904299912
Địa chỉ: Cần Thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
唐风
Đăng lúc 07:04 ngày 30 tháng 03 năm 2019 07:04 30 tháng 03 / 2019
Điện thoại: 0904299912
Địa chỉ: Cần Thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
唐风
Đăng lúc 19:05 ngày 30 tháng 03 năm 2019 19:05 30 tháng 03 / 2019
Điện thoại: 0904299912
Địa chỉ: Cần Thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
唐风
Đăng lúc 20:50 ngày 02 tháng 04 năm 2019 20:50 02 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0904299912
Địa chỉ: Cần Thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
唐风
Đăng lúc 19:35 ngày 07 tháng 04 năm 2019 19:35 07 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0904299912
Địa chỉ: Cần Thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
唐风
Đăng lúc 07:05 ngày 11 tháng 04 năm 2019 07:05 11 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0904299912
Địa chỉ: Cần Thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
唐风
Đăng lúc 18:31 ngày 11 tháng 04 năm 2019 18:31 11 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0904299912
Địa chỉ: Cần Thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
唐风
Đăng lúc 11:09 ngày 15 tháng 04 năm 2019 11:09 15 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0904299912
Địa chỉ: Cần Thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
唐风
Đăng lúc 20:22 ngày 15 tháng 04 năm 2019 20:22 15 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0904299912
Địa chỉ: Cần Thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
唐风
Đăng lúc 09:36 ngày 17 tháng 04 năm 2019 09:36 17 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0904299912
Địa chỉ: Cần Thơ
0 bạn bè
 Kết bạn
唐风
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang    1   2  Trang kế
 Để đưa bản tin lên đầu trang, bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.