Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Minh (TQ)

Giao luu chun trà Celadon,chôn không Men, chuẩn cổ

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Đăng lúc 09:50 ngày 28 tháng 03 năm 2019 09:50 28 tháng 03 / 2019
Điện thoại: 0565009262
Địa chỉ: Kiên Giang
0 bạn bè
 Kết bạn
Giao lưu chun trà celadon rạn, chôn cốt không men chuẩn cổ
. Đường kính : 8cm x 5cm

Sửa lần cuối lúc 12:04 15/05/2019
LEVANVU@
Đăng lúc 09:02 ngày 08 tháng 04 năm 2019 09:02 08 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0565009262
Địa chỉ: Kiên Giang
0 bạn bè
 Kết bạn
LEVANVU@
Đăng lúc 10:11 ngày 11 tháng 04 năm 2019 10:11 11 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0565009262
Địa chỉ: Kiên Giang
0 bạn bè
 Kết bạn
LEVANVU@
Đăng lúc 08:55 ngày 16 tháng 04 năm 2019 08:55 16 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0565009262
Địa chỉ: Kiên Giang
0 bạn bè
 Kết bạn
LEVANVU@
Đăng lúc 15:14 ngày 23 tháng 04 năm 2019 15:14 23 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0565009262
Địa chỉ: Kiên Giang
0 bạn bè
 Kết bạn
LEVANVU@
Đăng lúc 13:02 ngày 25 tháng 04 năm 2019 13:02 25 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0565009262
Địa chỉ: Kiên Giang
0 bạn bè
 Kết bạn
LEVANVU@
Đăng lúc 15:30 ngày 26 tháng 04 năm 2019 15:30 26 tháng 04 / 2019
Điện thoại: 0565009262
Địa chỉ: Kiên Giang
0 bạn bè
 Kết bạn
LEVANVU@
Đăng lúc 12:04 ngày 15 tháng 05 năm 2019 12:04 15 tháng 05 / 2019
Điện thoại: 0565009262
Địa chỉ: Kiên Giang
0 bạn bè
 Kết bạn
LEVANVU@
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
 Để đưa bản tin lên đầu trang, bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.