Gl dầm mã liễu! 16,4cm 1 tóc như hình ( mặt trong chỉ tóc ở thành 1,5cm)
4500k
0984031370