Chum biên hoà khắc vũ công khơ me xưa.
Chum cao 33 cm-dk 12 cm.
Lành


 


  


 縷 結 同 心 山 海 固-
樹 成 連 理 地 天 長-
Kết mối đồng tâm non biển chặt-
Cây thành liền rễ đất trời lâu.
Zalo-fb: 0906633751