điếu sứ tàu bình dân tk19, trôn triện 4 chữ, tích vẽ sào phủ- hứu do và câu thơ, thân bọc dóng đồng, lá pa miệng điếu- lành tít

 

 

 

sào phủ- hứu do

 

 

 

 

 


tài khoản:
NGUYỄN ANH NGỌC
1. BIDV (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc) Số: 42510000139788
2. Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương) Vĩnh Phúc số: 0361000210163
3. Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT) Vĩnh Phúc
số: 2800205183409
4. vietinbank Vĩnh Phúc: 108869457155