Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Đồ sứ ký kiểu

Đào Nguyên động .

Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  3  Trang kế
Đăng lúc 09:43 ngày 16 tháng 04 năm 2021 09:43 16 tháng 04 / 2021
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
Đào Tiềm rất yêu thích hoa cúc và cây  liễu nên ông còn có tên " Ngũ Liễu Tiên Sinh " . Ông đã viết Đào Nguyên Ký , mô tả về một số người trốn khỏi ách cai trị  khắc nghiệt của nhà Tần , dựng nên một " thế giới " tự do tươi đẹp như cảnh thần tiên . 


Hiệu Tuyên Đức Niên chế .


Mời các bạn thưởng lãm .


Sửa lần cuối lúc 08:21 22/06/2022
Đăng lúc 09:51 ngày 18 tháng 04 năm 2021 09:51 18 tháng 04 / 2021
Đăng lúc 08:38 ngày 25 tháng 04 năm 2021 08:38 25 tháng 04 / 2021
Đăng lúc 07:40 ngày 28 tháng 04 năm 2021 07:40 28 tháng 04 / 2021
Đăng lúc 07:22 ngày 23 tháng 05 năm 2021 07:22 23 tháng 05 / 2021
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 09:11 ngày 16 tháng 06 năm 2021 09:11 16 tháng 06 / 2021
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 08:30 ngày 09 tháng 07 năm 2021 08:30 09 tháng 07 / 2021
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 06:54 ngày 04 tháng 08 năm 2021 06:54 04 tháng 08 / 2021
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 08:29 ngày 01 tháng 09 năm 2021 08:29 01 tháng 09 / 2021
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 10:28 ngày 01 tháng 10 năm 2021 10:28 01 tháng 10 / 2021
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 08:45 ngày 07 tháng 11 năm 2021 08:45 07 tháng 11 / 2021
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  3  Trang kế

..

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.