Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Đồ sứ ký kiểu

Kính các Bác xem vui thơ Nôm.

Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  Trang kế
Đăng lúc 19:58 ngày 17 tháng 07 năm 2021 19:58 17 tháng 07 / 2021

 

 

 

 
 

 

 Sửa lần cuối lúc 15:07 09/10/2021
0913.290.028. 0914657765 Số tài khoản: 3203205091758 BÙI VĂN QUANG-Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Bắc Nam Định (AGRIBANK).

Đăng lúc 08:43 ngày 18 tháng 07 năm 2021 08:43 18 tháng 07 / 2021
Điện thoại: 0948305549
Địa chỉ: Đông mạc _ Lộc Hạ
102 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 09:03 ngày 21 tháng 07 năm 2021 09:03 21 tháng 07 / 2021
 
GIA LẠC

Sửa lần cuối lúc 09:05 21/07/2021
0913.290.028. 0914657765 Số tài khoản: 3203205091758 BÙI VĂN QUANG-Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Bắc Nam Định (AGRIBANK).

Đăng lúc 09:03 ngày 21 tháng 07 năm 2021 09:03 21 tháng 07 / 2021
11 tác phẩm thơ nôm trên đồ sứ KÝ KIỂU
Tác phẩm 3:
 Được viết trên những chiếc đĩa trà vẽ phong cảnh - nhân vật, hiệu đề của những chiếc này phong phú như: Thành Hóa niên chế (成化年制), Như tùng chi mậu (如松之茂). Hiện nay người viết cũng có một chiếc hiệu đề Gia Lạc 嘉樂. Chiếc đĩa này được xác định là đồ sứ kí kiểu của các CHÚA Nguyễn  vào khoảng thế kỷ XVIII. Toàn văn bài thơ gồm 28 chữ, viết thành 4 dòng. Nội dung như sau:

Một cụm lâu đài tốt mẽ tiên
Khác con mắt tục vưỡn ưa nhìn
No nao tay phím dây cầm sắt
Kẻo nhọc thung thăng sứ điệp truyền.

KÍNH CÁC BÁC XEM VUI
(đồ chưa giao lưu)
0913.290.028. 0914657765 Số tài khoản: 3203205091758 BÙI VĂN QUANG-Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Bắc Nam Định (AGRIBANK).

Đăng lúc 09:49 ngày 01 tháng 08 năm 2021 09:49 01 tháng 08 / 2021
 
0913.290.028. 0914657765 Số tài khoản: 3203205091758 BÙI VĂN QUANG-Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Bắc Nam Định (AGRIBANK).

Đăng lúc 16:40 ngày 07 tháng 08 năm 2021 16:40 07 tháng 08 / 2021
Cảm ơn bác Hoàng Minh!
0913.290.028. 0914657765 Số tài khoản: 3203205091758 BÙI VĂN QUANG-Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Bắc Nam Định (AGRIBANK).

Đăng lúc 22:24 ngày 20 tháng 08 năm 2021 22:24 20 tháng 08 / 2021
 
0913.290.028. 0914657765 Số tài khoản: 3203205091758 BÙI VĂN QUANG-Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Bắc Nam Định (AGRIBANK).

Đăng lúc 08:19 ngày 04 tháng 09 năm 2021 08:19 04 tháng 09 / 2021
0913.290.028. 0914657765 Số tài khoản: 3203205091758 BÙI VĂN QUANG-Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Bắc Nam Định (AGRIBANK).

Đăng lúc 16:18 ngày 05 tháng 09 năm 2021 16:18 05 tháng 09 / 2021
 
0913.290.028. 0914657765 Số tài khoản: 3203205091758 BÙI VĂN QUANG-Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Bắc Nam Định (AGRIBANK).

Đăng lúc 18:07 ngày 11 tháng 09 năm 2021 18:07 11 tháng 09 / 2021
0913.290.028. 0914657765 Số tài khoản: 3203205091758 BÙI VĂN QUANG-Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Bắc Nam Định (AGRIBANK).

Đăng lúc 14:14 ngày 19 tháng 09 năm 2021 14:14 19 tháng 09 / 2021
 
0913.290.028. 0914657765 Số tài khoản: 3203205091758 BÙI VĂN QUANG-Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Bắc Nam Định (AGRIBANK).

Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  Trang kế

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.