Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Đồ sứ ký kiểu

Nậm rượu xanh trắng Tk 18-19

Up tin |  Đăng phản hồi
Đăng lúc 11:23 ngày 14 tháng 06 năm 2022 11:23 14 tháng 06 / 2022
Điện thoại: 0912005507
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
37 bạn bè
 Kết bạn
Nậm rượu xanh trắng chuẩn cổ
Tk 18-19 , bọc đồng cổ 1cm
Cao 16cm , vòng bụng 30cm 
Vẽ nhất nhân , sơn thuỷ
Liên hệ :0912005507


Sửa lần cuối lúc 09:34 19/06/2022
Đăng lúc 11:25 ngày 14 tháng 06 năm 2022 11:25 14 tháng 06 / 2022
Điện thoại: 0912005507
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
37 bạn bè
 Kết bạn

Sửa lần cuối lúc 12:05 14/06/2022
Đăng lúc 11:57 ngày 14 tháng 06 năm 2022 11:57 14 tháng 06 / 2022
Điện thoại: 0912005507
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
37 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 11:58 ngày 14 tháng 06 năm 2022 11:58 14 tháng 06 / 2022
Điện thoại: 0912005507
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
37 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 09:34 ngày 19 tháng 06 năm 2022 09:34 19 tháng 06 / 2022
Điện thoại: 0912005507
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
37 bạn bè
 Kết bạn
Xin mời
Up tin |  Đăng phản hồi

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.