Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Gốm Lê - Trịnh - Mạc

Cần giao lưu một nậm Lê.

Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  3  4  Trang kế
Đăng lúc 20:21 ngày 09 tháng 08 năm 2019 20:21 09 tháng 08 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Cần giao lưu một nậm gốm sứ thời nhà Lê, tình trạng lành tít như hình chụp, cao 29cm, vòng bụng xấp xỉ 41cm, dáng rất đẹp, đăng lên cho bác nào cần. Kính phố ( các bác giao lưu xin gọi đt trực tiếp để biết thêm chi tiết)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sửa lần cuối lúc 13:47 22/07/2020
Đăng lúc 20:25 ngày 14 tháng 08 năm 2019 20:25 14 tháng 08 / 2019
Điện thoại: 0906xxcc
Địa chỉ: Châu Thành
13 bạn bè
 Kết bạn
kính phố
Kết thúc của hôm nay... là bắt đầu của ngày mai!
Đăng lúc 09:17 ngày 20 tháng 08 năm 2019 09:17 20 tháng 08 / 2019
Điện thoại: 0906xxcc
Địa chỉ: Châu Thành
13 bạn bè
 Kết bạn
kính phố
Kết thúc của hôm nay... là bắt đầu của ngày mai!
Đăng lúc 11:29 ngày 20 tháng 08 năm 2019 11:29 20 tháng 08 / 2019
Điện thoại: 0906xxcc
Địa chỉ: Châu Thành
13 bạn bè
 Kết bạn
kính phố
Kết thúc của hôm nay... là bắt đầu của ngày mai!
Đăng lúc 18:40 ngày 24 tháng 08 năm 2019 18:40 24 tháng 08 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 11:50 ngày 27 tháng 08 năm 2019 11:50 27 tháng 08 / 2019
Điện thoại: 0906xxcc
Địa chỉ: Châu Thành
13 bạn bè
 Kết bạn
kính phố
Kết thúc của hôm nay... là bắt đầu của ngày mai!
Đăng lúc 21:37 ngày 01 tháng 09 năm 2019 21:37 01 tháng 09 / 2019
Điện thoại: 0906xxcc
Địa chỉ: Châu Thành
13 bạn bè
 Kết bạn
kính phố
Kết thúc của hôm nay... là bắt đầu của ngày mai!
Đăng lúc 20:40 ngày 03 tháng 09 năm 2019 20:40 03 tháng 09 / 2019
Điện thoại: 0906xxcc
Địa chỉ: Châu Thành
13 bạn bè
 Kết bạn
Kính phố
Kết thúc của hôm nay... là bắt đầu của ngày mai!
Đăng lúc 16:48 ngày 17 tháng 09 năm 2019 16:48 17 tháng 09 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 16:10 ngày 24 tháng 09 năm 2019 16:10 24 tháng 09 / 2019
Điện thoại: 0906xxcc
Địa chỉ: Châu Thành
13 bạn bè
 Kết bạn
Kính phố
Kết thúc của hôm nay... là bắt đầu của ngày mai!
Đăng lúc 11:19 ngày 02 tháng 10 năm 2019 11:19 02 tháng 10 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  3  4  Trang kế

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.