điếu sứ vạn ninh cuối tk19 trang trí tích "tầm sư học đạo và bài thơ" điếu dáng trái xoan lành tít. điếu cao 10 cm vòng bụng 33cm* xem kĩ mô tả dưới

 

 

bài thơ chữ hán

 

thầy đồ ngồi giảng đạo trên ghềnh đá dưới cội tùng già

 

.......có người cha đang dẫn theo 2 đứa trẻ cõng nhau đến tìm thầy học đạo

 

cây cầu bắc ngang suối bên cội tùng.......

 

ngôi nhà tranh của ẩn sỹ trong rừng tùng........

 

 

 

 

 


tài khoản:
NGUYỄN ANH NGỌC
1. BIDV (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc) Số: 42510000139788
2. Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương) Vĩnh Phúc số: 0361000210163
3. Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT) Vĩnh Phúc
số: 2800205183409
4. vietinbank Vĩnh Phúc: 108869457155