Giao lưu bình vôi Lê : cao 10.5 cm. Tình trạng vẩy trôn còn lại toàn lành ! 
Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ănKhông có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.
Ngân hàng AGRIBANK Hà Nội.
Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Thắng
Số tài khoản: 1420205165352


Ngân hàng VIETCOMBANK Hà Nội.
Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Thắng
Số tài khoản: 0011004223507