Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Gốm Lý - Trần

Cần giao lưu một bát Lý

Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  3  4  Trang kế
Đăng lúc 20:36 ngày 21 tháng 09 năm 2019 20:36 21 tháng 09 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Cần giao lưu một bát Lý vuốt cánh sen bên ngoài, đường kính miệng 12,3cm, tình trạng thân bát lành tít, chân bát bị sứt một miếng như hình. Đăng lên cho bác nào cần. Kính phố ( các bác giao lưu xin gọi điện thoại trực tiếp)
 
 
 
 
 
 
 
 

Sửa lần cuối lúc 15:24 27/10/2020
Đăng lúc 18:45 ngày 28 tháng 09 năm 2019 18:45 28 tháng 09 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 17:53 ngày 08 tháng 10 năm 2019 17:53 08 tháng 10 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 19:07 ngày 14 tháng 10 năm 2019 19:07 14 tháng 10 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 09:06 ngày 20 tháng 10 năm 2019 09:06 20 tháng 10 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 18:14 ngày 25 tháng 10 năm 2019 18:14 25 tháng 10 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 17:47 ngày 31 tháng 10 năm 2019 17:47 31 tháng 10 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 18:12 ngày 05 tháng 11 năm 2019 18:12 05 tháng 11 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 18:27 ngày 13 tháng 11 năm 2019 18:27 13 tháng 11 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 17:12 ngày 21 tháng 11 năm 2019 17:12 21 tháng 11 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 18:22 ngày 27 tháng 11 năm 2019 18:22 27 tháng 11 / 2019
Điện thoại: 0981700330
Địa chỉ: long biên
20 bạn bè
 Kết bạn
Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  3  4  Trang kế

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.