Hồ lô bát tràng tk18-19, phủ men ngà cốt sạn, vẽ chàm cúc-lan triện công quanh cổ rất đẹp, miệng viền đồng kỹ thuật (Cao 18cm, bụng 38cm)

 

 

 

 

 

 
tài khoản:
NGUYỄN ANH NGỌC
1. BIDV (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc) Số: 42510000139788
2. Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương) Vĩnh Phúc số: 0361000210163
3. Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT) Vĩnh Phúc
số: 2800205183409