Tình trạng toàn lành 100%
K/t : chiều cao h = 19cm , 
đ/k miệng = đ/k trôn = 12cm ,
đ/k thạp = 17cm .
  Thạp chân cao thông phong - 3 lỗ cách đều ,
   tiếp giáp với chân thạp - chạy cánh sen ,
  Ngay sát miệng thạp - chạy ngói rất đều và nét . 
Xung quanh thạp là những đường kẻ sọc sát nhau , đc giới hạn bởi trên là ngói , dưới là cánh sen .
MỜI CÁC BÁC GL !
Xin Lh : 0985870183
              0946211970