Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Hán - Đường (TQ)

Chú ngựa tâm thái đường -- rất già và rất quý hiếm

Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  Trang kế
Đăng lúc 18:31 ngày 15 tháng 07 năm 2019 18:31 15 tháng 07 / 2019
Chú ngưa tâm thái đường lành tít , cao 28cm ; dài 31cm . Kính mời các bác giao lưu !Sửa lần cuối lúc 18:43 24/09/2019
Đăng lúc 18:32 ngày 15 tháng 07 năm 2019 18:32 15 tháng 07 / 2019
Đăng lúc 18:34 ngày 15 tháng 07 năm 2019 18:34 15 tháng 07 / 2019
Đăng lúc 18:35 ngày 15 tháng 07 năm 2019 18:35 15 tháng 07 / 2019
Đăng lúc 18:37 ngày 15 tháng 07 năm 2019 18:37 15 tháng 07 / 2019
Đăng lúc 18:37 ngày 15 tháng 07 năm 2019 18:37 15 tháng 07 / 2019
Đăng lúc 18:38 ngày 15 tháng 07 năm 2019 18:38 15 tháng 07 / 2019
Nguyen thang-SĐ - 7 Thành viên đã xác thực (15)  |   lúc 16/07/2019, 10:02:15 AM  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa
Bác cho xin giá ngựa!
Nguyen thang-SĐ - 7 Thành viên đã xác thực (15)  |   lúc 16/07/2019, 10:02:15 AM  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa
Bác cho xin giá ngựa!
Nguyen thang-SĐ - 7 Thành viên đã xác thực (15)  |   lúc 16/07/2019, 10:02:18 AM  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa
Bác cho xin giá ngựa!
Đăng lúc 18:36 ngày 15 tháng 08 năm 2019 18:36 15 tháng 08 / 2019
Up tin |  Đăng phản hồi
Trang    1   2  Trang kế

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.