Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Gốm Nguyễn

1 tuyệt phẩm - Ồng Thiếu

Up tin |  Đăng phản hồi
Đăng lúc 00:01 ngày 12 tháng 07 năm 2019 00:01 12 tháng 07 / 2019
Cặp bình Ống Thiếu rất độc đáo ,toàn hảo . Cao 42cm . Kính các bác xem vui !

                           
 

Sửa lần cuối lúc 20:43 08/10/2019
Đăng lúc 00:07 ngày 12 tháng 07 năm 2019 00:07 12 tháng 07 / 2019
Đăng lúc 01:55 ngày 13 tháng 07 năm 2019 01:55 13 tháng 07 / 2019
Đăng lúc 01:57 ngày 13 tháng 07 năm 2019 01:57 13 tháng 07 / 2019
Đăng lúc 02:00 ngày 13 tháng 07 năm 2019 02:00 13 tháng 07 / 2019
Đăng lúc 15:48 ngày 30 tháng 07 năm 2019 15:48 30 tháng 07 / 2019
Đăng lúc 02:03 ngày 10 tháng 08 năm 2019 02:03 10 tháng 08 / 2019
Đăng lúc 18:41 ngày 15 tháng 08 năm 2019 18:41 15 tháng 08 / 2019
Đăng lúc 20:43 ngày 08 tháng 10 năm 2019 20:43 08 tháng 10 / 2019
Up tin |  Đăng phản hồi

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.