Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Thanh (TQ)
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 22:01 30/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 21:32 30/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 07:00 28/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 05:27 26/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 14:44 25/10/20
Song Long lành tít. Size 15.5 cm Song Long lành tít. Size 15.5 cm
Nguyễn Vũ Hùng đăng lúc 14:00 29/09/20
3 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Vũ Hùng lúc 17:19 24/10/20
Nguyễn Vũ Hùng  (30 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 14:00 29/09/20
3 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Vũ Hùng  (30 ), lúc 17:19 24/10/20
Nguyễn Vũ Hùng  (30 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 22:58 20/12/18
23 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Vũ Hùng  (30 ), lúc 17:18 24/10/20
Lọ minh tái Lọ minh tái
hthang đăng lúc 21:20 23/09/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 11:56 23/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 21:20 23/09/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 11:56 23/10/20
Ống bút chuẩn cổ Ống bút chuẩn cổ
hthang đăng lúc 11:47 18/09/20
2 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 11:56 23/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 11:47 18/09/20
2 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 11:56 23/10/20
Cặp bát cá...xem vui. Cặp bát cá...xem vui.
BAO87 đăng lúc 08:58 15/09/20
3 phản hồi, lần cuối bởi BAO87 lúc 10:48 22/10/20
BAO87  (30 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:58 15/09/20
3 phản hồi, lần cuối bởi BAO87  (30 ), lúc 10:48 22/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 21:07 21/10/20
Mai lân cài thọ! Mai lân cài thọ!
lê đình thuận đăng lúc 12:25 17/10/18
25 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 08:56 20/10/20
lê đình thuận  (17 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 12:25 17/10/18
25 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 08:56 20/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 08:13 20/10/20
Liễn tàu xem vui Liễn tàu xem vui
BAO87 đăng lúc 11:33 02/09/20
4 phản hồi, lần cuối bởi BAO87 lúc 10:41 19/10/20
BAO87  (30 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 11:33 02/09/20
4 phản hồi, lần cuối bởi BAO87  (30 ), lúc 10:41 19/10/20
Dilac bạch định Dilac bạch định
hthang đăng lúc 07:59 30/09/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 09:45 19/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 07:59 30/09/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 09:45 19/10/20
Hoàng Lập  (17 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 21:31 18/10/20
Đại thống hoàn hảo duy nhất 1 chiếc Đại thống hoàn hảo duy nhất 1 chiếc
hthang đăng lúc 18:19 14/09/20
2 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 21:18 18/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 18:19 14/09/20
2 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 21:18 18/10/20
Liễn mai thọ lồng hồ điệp Liễn mai thọ lồng hồ điệp
hthang đăng lúc 07:45 09/09/20
2 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 19:35 18/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 07:45 09/09/20
2 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 19:35 18/10/20
Nai tản vân Nai tản vân
hthang đăng lúc 20:19 14/08/20
2 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 20:59 15/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 20:19 14/08/20
2 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 20:59 15/10/20
Ang vú 3 chân Ang vú 3 chân
hthang đăng lúc 06:15 04/10/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 20:59 15/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 06:15 04/10/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 20:59 15/10/20
Long mã trân ngoạn Long mã trân ngoạn
hthang đăng lúc 20:16 27/09/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 14:39 14/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 20:16 27/09/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 14:39 14/10/20
Dầm anh hùng độc lập 16.5cm 4500k Dầm anh hùng độc lập 16.5cm 4500k
Trương minh toàn đăng lúc 13:24 08/10/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 09:58 14/10/20
Trương minh toàn  (52 )
tại Bến Tre
đăng lúc 13:24 08/10/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 09:58 14/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 19:30 12/10/20
Đỉnh tai voi cũ cúc dây Đỉnh tai voi cũ cúc dây
hthang đăng lúc 16:10 26/09/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 21:15 11/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 16:10 26/09/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 21:15 11/10/20
Nho nhỏ...xinh xinh... Nho nhỏ...xinh xinh...
BAO87 đăng lúc 16:11 01/10/19
4 phản hồi, lần cuối bởi BAO87 lúc 17:19 11/10/20
BAO87  (30 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 16:11 01/10/19
4 phản hồi, lần cuối bởi BAO87  (30 ), lúc 17:19 11/10/20
Cậu ấm long ẩn Cậu ấm long ẩn
hthang đăng lúc 20:23 14/08/20
3 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 13:32 11/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 20:23 14/08/20
3 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 13:32 11/10/20
Cặp holo 3 bầu cúc dây vớt Cặp holo 3 bầu cúc dây vớt
hthang đăng lúc 08:04 21/08/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 22:28 09/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 08:04 21/08/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 22:28 09/10/20
Vàng Hoàng Đế Vàng Hoàng Đế
Thanh Duy đăng lúc 13:33 12/09/20
7 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 18:34 09/10/20
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 13:33 12/09/20
7 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 18:34 09/10/20
Chiếc Tô Thế Kỉ 18 Chiếc Tô Thế Kỉ 18
Thanh Duy đăng lúc 19:45 05/06/20
11 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 18:33 09/10/20
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 19:45 05/06/20
11 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 18:33 09/10/20
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 08:13 09/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 06:23 08/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 06:17 08/10/20
Mâm bồng Mâm bồng
hthang đăng lúc 06:14 08/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 06:14 08/10/20
Nậm Cao 30cm Nậm Cao 30cm
Thanh Duy đăng lúc 19:56 08/09/20
3 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 15:10 05/10/20
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 19:56 08/09/20
3 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 15:10 05/10/20
Hộp Phấn Ung Chính Hộp Phấn Ung Chính
Thanh Duy đăng lúc 12:59 24/09/20
3 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 15:10 05/10/20
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 12:59 24/09/20
3 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 15:10 05/10/20
Ấm trái đào thúy hồng cũ Ấm trái đào thúy hồng cũ
hthang đăng lúc 12:01 14/09/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 21:11 03/10/20
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 12:01 14/09/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 21:11 03/10/20
BÌNH TRÀ TUYÊN HÓA NIÊN CHẾ BÌNH TRÀ TUYÊN HÓA NIÊN CHẾ
VĨNH BÌNH đăng lúc 04:51 15/11/18
4 phản hồi, lần cuối bởi VĨNH BÌNH lúc 15:15 02/10/20
VĨNH BÌNH  (21 )
tại Trà Vinh
đăng lúc 04:51 15/11/18
4 phản hồi, lần cuối bởi VĨNH BÌNH  (21 ), lúc 15:15 02/10/20
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,
 
Cổ vật gốm sứ
Đồ gỗ
Đồng hồ
Tiền xu - đồ kim loại
Giám định
Gốm sứ
Đồ xưa
Đá quý
Cổ vật loại khác