Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ     >    Gốm Biên Hòa
Bình hoa gốm Biên hòa xưa, có dấu mộc.. Bình hoa gốm Biên hòa xưa, có dấu mộc..
THẢO LX đăng lúc 14:40 19/04/22
5 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 22:13 15/06/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 14:40 19/04/22
5 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 22:13 15/06/22
Ống heo xưa, gốm BH trước 1975... Ống heo xưa, gốm BH trước 1975...
THẢO LX đăng lúc 12:32 02/04/22
7 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX lúc 22:13 15/06/22
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 12:32 02/04/22
7 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 22:13 15/06/22
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,
 
Cổ vật gốm sứ
Đồ gỗ
Đồng hồ
Tiền xu - đồ kim loại
Giám định
Gốm sứ
Đồ xưa
Đá quý
Cổ vật loại khác